Governance Principes

Voorheen publiceerden Waard Leven N.V. en Waard Schade N.V. de Governance Principes op de website om aan te geven dat zij zich hielden aan deze lijst met normen en regels als waarborg dat verzekeraars op een afgewogen manier rekening houden met de belangen van de stakeholders. Nu het merendeel van deze normen en regels zijn opgenomen in de wet en de Gedragscode Verzekeraars heeft het Verbond van Verzekeraars besloten de aparte Governance Principes te laten vervallen. De twee principes die volgens het Verbond geen duidelijke plaats hebben gekregen in wetgeving, zijn opgenomen in de gewijzigde Gedragscode Verzekeraars. Deze principes hebben te maken met permanente educatie van bestuurders en commissarissen en met zorgvuldige klantbehandeling. Waard Leven N.V. en Waard Schade  N.V. conformeren zich aan deze principes.

De jaarverslagen inclusief de goedkeurende verklaring van de onafhankelijke accountant van Waard Leven N.V., Waard Schade N.V., Hollands Welvaren N.V. en Waard Verzekeringen B.V. kunt u hier vinden.