Direct naar inhoud

Stappenplan claims

Indienen claim

Voor het indienen van een claim kunt u hieronder ons stappenplan volgen.

 

Stappenplan indienen claim

1

Kies een dekking

Hieronder kiest u voor welke dekking u een claim wilt indienen. Hierna volgt u de verdere stappen. Het is belangrijk dat u alle informatie die wij vragen naar ons opstuurt. Vergeet u niet het meldingsformulier helemaal in te vullen en uw handtekening te zetten?

2

U dient een claim in

Iemand in uw naaste omgeving is overleden. Wij bieden u onze oprechte deelneming aan met dit verlies. Heeft de overledene een overlijdensrisicoverzekering bij ons afgesloten? Dan kunt u een claim bij ons indienen. 

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Een kopie van de akte van overlijden.
• Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier overlijden. U vindt dit formulier bij stap 4.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die het formulier invult. U moet uw foto en het BSN afschermen.
• Een kopie bankafschrift van de wettige erfgenamen.

4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het meldingsformulier overlijden.

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U bent arbeidsongeschikt geworden en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u bij ons een dekking ‘arbeidsongeschiktheid’ heeft of een dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U leest op het formulier welke gegevens u moet afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
 • Een kopie van de rapportages van de bedrijfsarts, keuringsarts en/of het UWV.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Voor zowel de dekking dekking ‘arbeidsongeschiktheid’ als de dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ moet u een meldingsformulier invullen.

Maakt u aanspraak op de dekking arbeidsongeschiktheid?
Dan vindt u hier het gecombineerde meldingsformulier.

Maakt u aanspraak op de dekking premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?
Dan vindt u hier het meldingsformulier PVA. 

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in.

U bent opgenomen geweest en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u tenminste 24 uur opgenomen bent geweest. 

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en het BSN afschermen.
• Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
• Een bevestiging van het ziekenhuis of de instelling dat u opgenomen bent geweest (met opname- en ontslagdatum).

4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier.

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U wilt een claim indienen op de dekking blijvende invaliditeit. Dat kan als er bij u sprake is van blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
 • Een bevestiging van uw blijvende invaliditeit en het ongeval door de behandelend artsen/specialisten.
 • Een kopie van het proces-verbaal (als dit is opgemaakt).
 • Als u deze in uw bezit heeft: kopie rapportages van (bedrijfs)arts, arbodienst en/of het UWV.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier.
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

 

2

U dient een claim in

U wilt een claim indienen op de dekking ernstige aandoeningen. Dat kan als u aan een aandoening lijdt die specifiek in de polisvoorwaarden staat vermeld.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier. 
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U bent werkloos geworden en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u onvrijwillig werkloos bent geworden en u recht heeft op een uitkering van het UWV in verband met werkloosheid

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Een kopie van de toekenning werkloosheidsuitkering van het UWV (uw BSN moet afgeschermd worden).
 • Een kopie van de betaalspecificatie(s) van uw WW-uitkering vanaf het begin van de werkloosheid (uw BSN moet afgeschermd worden).
 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst.
 • Een kopie van uw laatste loonstrook.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het meldingsformulier werkloosheid. 
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdfbestand) en e-mailen naar:
claim@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. afdeling claimafhandeling
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Veelgestelde vragen claims

Waarom keert Waard Verzekeringen de arbeidongeschikheidsbetalingen altijd alleen aan het eind van de maand uit?

Per 1 januari 2011 zijn alle verzekeraars verplicht loonbelasting in te houden op de maandelijkse uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. De belastingdienst ziet deze uitkering als inkomsten. Dit betekent dat u niet de verzekerde maandtermijn bruto uitgekeerd krijgt, maar een lager (netto) bedrag. Het bedrag aan loonbelasting wordt een keer per maand door ons berekend. Dit is vergelijkbaar met salaris, wat ook meestal aan het eind van de maand betaald wordt. Voor de verzekeringsuitkeringen op andere dekkingen van de polissen geldt deze belastingheffing niet. Deze kunnen op ieder moment van de maand uitgekeerd worden.

Hoe dient u een claim in?

Voor het indienen van uw claim hebben wij een stappenplan.

Hoe verloopt de afhandeling van uw claim?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar onze uitkeringsprocedure.

Bent u arbeidsongeschikt en heeft u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd?

U kunt dan het beste contact opnemen met de afdeling claims via telefoonnummer 088-3741040 of via e-mail claim@waardverzekeringen.nl. U krijgt dan een speciaal meldingsformulier van ons toegestuurd.

Waarom moet ik belasting betalen over de restitutie van mijn verzekering bij arbeidsongeschiktheid?

Omdat u over elke uitkering die u uit de verzekering ontvangt, zowel een schade-uitkering als een premieteruggave, belasting moet betalen. De reden hiervan is dat de betaalde koopsom voor de dekking bij arbeidsongeschiktheid in het jaar van afsluiten aftrekbaar was van de Inkomstenbelasting. Wij moeten van elke premieteruggave van een dekking bij arbeidsongeschiktheid opgave doen aan de Belastingdienst. Alle klanten waarbij dat van toepassing is hebben van ons een fiscale opgave ontvangen.

Wanneer schakelen wij de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens in?

Als wij vermoeden dat de overleden verzekerde de gezondheidsvragen bij het afsluiten van de verzekering niet juist of niet volledig heeft beantwoord, kunnen wij hulp vragen aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. De verzekeraar heeft dan namelijk geen juiste inschatting van het risico en de te betalen premie kunnen maken.
De Toetsingscommissie kan medische informatie bij de behandelend arts of specialist opvragen. De Toetsingscommissie krijgt deze informatie en informeert de medische dienst van Waard Verzekeringen over de uitkomst.
Meer informatie over de Toetsingscommissie leest u hier:
Hoe werkt dat met de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens?