Stap 2: Bent u ontevreden over de afwikkeling van uw klacht? 

Dan kunt u uw klacht sturen aan de directie van Waard verzekeringen. Uw brief of e-mail richt u aan:

directie@waardverzekeringen.nl

Directie Waard Verzekeringen
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Zet in uw brief of e-mail altijd uw polisnummer, uw naam en uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht.

U ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Lukt het ons niet binnen de verwachte termijn van 10 werkdagen te reageren dan stellen wij u hiervan op de hoogte onder vermelding va de oorzaken van de vertraging. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging onze inhoudelijke reactie.

Stap 3: U richt uw klacht aan het KiFiD.

Bent u er met ons niet uitgekomen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot drie maanden nadat u van ons een inhoudelijke reactie heeft ontvangen of binnen een jaar nadat u de klacht officieel bij ons heeft ingediend.

De procedure voor het indienen van een klacht bij KiFid vindt u hier:

De gegevens van het KiFiD zijn:


KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

Burgerlijke rechter
Als u uw klacht niet voor wilt leggen aan het KiFiD kunt u deze ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

Naar klachtenformulier