Stap 2: Bent u ontevreden over de afwikkeling van uw klacht? 

Dan kunt u uw klacht sturen aan de directie van Waard verzekeringen. Uw brief of e-mail richt u aan:

directie@waardverzekeringen.nl

Directie Waard Verzekeringen
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Zet in uw brief of e-mail altijd uw polisnummer, uw naam en uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht.

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Stap 3: U richt uw klacht aan het KiFiD.

Bent u er met onze directie niet uitgekomen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot drie maanden nadat u van onze directie een reactie heeft gekregen.

De procedure bij het KiFiD kent drie stappen:

1. De Ombudsman
2. De Geschillencommissie
3. De Commissie van Beroep


De gegevens van het KiFiD zijn:


KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

Burgerlijke rechter
Als u uw klacht niet voor wilt leggen aan het KiFiD kunt u deze ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

Naar klachtenformulier