Welke dekkingen zijn er voor een overlijdensrisicoverzekering?

Bij een overlijdensrisicoverzekering heb je de keuze tussen een gelijkblijvende of een dalende uitkering. Hieronder leggen wij de verschillen uit.

Gelijkblijvende uitkering, eenmalig

Bij deze vorm wordt een vast, tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd bij overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Het bedrag wordt in één keer uitgekeerd. Deze vorm is geschikt om een schuld af te lossen die niet afneemt, bijvoorbeeld een aflosvrije hypotheek of lening.

Evenredig (lineair) dalende uitkering, eenmalig

Bij een evenredig (lineair) dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u een bedrag dat gedurende de looptijd met een gelijkblijvend bedrag afneemt. Dit kan zinvol zijn als u een vast bedrag aflost op een schuld, waardoor het financiële risico - de restschuld - afneemt.

Annuïtair dalende uitkering, eenmalig

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is het bedrag dat wordt uitgekeerd aan het eind van de looptijd lager dan in het begin. Het uit te keren bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en daalt later sterker.

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een annuïtaire hypotheek. De hypotheekschuld neemt hierbij aan het begin nauwelijks, maar aan het eind sterk af. Het financiële risico – de resterende schuld – dus ook. De verzekeringsuitkering loopt, ervan uitgaande dat het juiste bedrag is verzekerd, gelijk met dit risico. Zo kan de restschuld worden afgelost.