Direct naar inhoud

Brief curatoren Conservatrix

Brief curatoren Conservatrix

Brief curatoren Conservatrix – aankondiging verificatievergadering en berekening vordering.
Bericht voor onze polishouders met een door Conservatrix aan Waard overgedragen polis.
       
De curatoren van Conservatrix hebben deze week polishouders per brief geïnformeerd over de aanstaande verificatievergadering op 8 maart 2024 en de door de curatoren berekende vordering op Conservatrix.
De door u ontvangen brief is niet door Waard aan u verstuurd. Waard heeft geen betrokkenheid bij uw vordering op Conservatrix of bij de berekening hiervan.
Heeft u als polishouder van de door Conservatrix aan Waard overgedragen polis(sen) vragen over de door u ontvangen brief dan kunt u terecht bij Conservatrix. U kunt dit doen via verificatie@conservatrix.nl of via de website van Conservatrix.

Zelf regelen