Hollands Welvaren Leven N.V. heeft haar activiteiten overgedragen aan Waard Leven N.V.

Hollands Welvaren Leven N.V. heeft haar activiteiten overgedragen aan Waard Leven N.V.

Waarom deze overdracht?

Sinds 2005 verkoopt Hollands Welvaren Leven N.V. geen verzekeringen meer. Een deel van de verzekeringen van Hollands Welvaren Leven N.V. heeft zijn einddatum bereikt of zal binnenkort eindigen. Dit heeft tot gevolg dat er steeds minder verzekeringen overblijven binnen Hollands Welvaren Leven N.V. Het is dus effici├źnter om de nog overgebleven verzekeringen samen te voegen met de verzekeringen van haar moederbedrijf, Waard Leven N.V.

Wat betekent dit voor de polishouders?

Helemaal niets! Voor de verzekering heeft deze overdracht geen gevolgen. De verzekering blijft doorlopen, met dezelfde rechten en plichten. Alle rechten en verplichtingen van Hollands Welvaren Leven N.V. gaan volledig over naar Waard Leven N.V. De administratie zal ook na de overdracht worden uitgevoerd door Waard Verzekeringen B.V., dus dezelfde contactpersonen en contactgegevens.
Voor de aankondiging in de Staatscourant kunt u klikken op deze link.