Direct naar inhoud

Incasso inhaalpremies gestart

Incasso inhaalpremies gestart

Waard is gestart met het incasseren van de inhaalpremies van beleggingsverzekeringen bij voormalig Conservatrix klanten. Klanten zijn hierover zowel in mei als in augustus per brief geïnformeerd.

Welke premie betreft het?
Het betreft het inhalen van de gemiste premiebetalingen over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2023.

Op welke wijze worden de gemiste premies bij klanten geïncasseerd?
In de brief van mei is aangegeven dat de totale gemiste premie over de afgelopen periode, in vier gelijke delen door Waard wordt geïncasseerd. Het eerste en tweede deel zijn inmiddels geïncasseerd.

Wanneer wordt de gemiste premie bij klanten geïncasseerd?
In de brief van augustus is aangegeven dat de gemiste premie op onderstaande data bij de betreffende klanten zal worden geïncasseerd:

  • 1 september 2023 (reeds geïncasseerd)
  • 2 oktober 2023 (reeds geïncasseerd)
  • 3 november 2023 (reeds geïncasseerd)
  • 1 december 2023

Zorg voor voldoende saldo.
Het is van belang dat klanten op de bovengenoemde incassomomenten op tijd zorgdragen voor voldoende saldo op hun rekening. Zo kan Waard de inhaalpremie juist en op tijd verwerken in haar administratie.

Man en vrouw aan keukentafel