Naamswijziging Tadas Verzekeringen

De naam Tadas Verzekeringen B.V. is recent gewijzigd naar Waard Verzekeringen B.V. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor uw verzekering(en). Wel ziet u een andere naam op uw afschrift bij de incasso. Vanaf de incasso van september 2016 staat bij de afschrijving Waard Verzekeringen B.V. in plaats van Tadas Verzekeringen B.V.