Direct naar inhoud

Nieuws items

Extra stortingen voor einde jaar

Wilt u nog een extra bedrag storten in uw verzekering of financiering voor het einde van het jaar? Let u er dan op dat u dit tijdig bij ons aanvraagt. Een berekening van het te storten bedrag moet u uiterlijk 31 oktober a.s. bij ons aanvragen. De getekende machtiging voor de storting moet uiterlijk 11 november a.s. door ons zijn ontvangen om uw verzoek nog voor het einde van het jaar te kunnen verwerken. Ontvangen wij uw verzoek later? Dan is het mogelijk dat wij dit niet voor 31 december a.s. voor u kunnen verwerken.