Waard Garantie Indexfonds gestopt

Wij stoppen per 1 oktober 2016 met het Garantie Indexfonds, als u klant bent bij ons en u heeft een Index beleggingsverzekering, dan bent u door ons per brief op de hoogte gebracht.
Wij stoppen met dit fonds, omdat we vinden dat dit fonds, onder de huidige economische omstandigheden, niet meer voldoet. De marktrente in Nederland is al een paar jaar zeer laag. Het Garantie Indexfonds levert nu geen rendement op. Deze situatie kan nog langere tijd blijven bestaan. Daarom zijn we gestopt met dit fonds.