Financieel risico bij overlijden

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er gebeurt als u of uw partner overlijdt en er daardoor een inkomen wegvalt? Kunnen uw naasten verder gaan met leven zoals zij dat gewend zijn? Een overlijdensrisicoverzekering helpt uw nabestaanden bij financiële problemen als u komt te overlijden. Uw partner, kinderen of andere nabestaanden ontvangen een bedrag als u overlijdt. Ook als alleenstaande laat u uw nabestaanden goed achter. 

Inzicht in uw toekomstige situatie

Ga na wat de financiële gevolgen voor u of uw naasten zijn wanneer u of uw partner overlijdt. Het gaat om inzicht in de belangrijkste zaken. Met de uitkering uit de verzekering kunnen uw nabestaanden bijvoorbeeld een hypotheek of andere lening aflossen of bijvoorbeeld studie, hobby’s en vakanties blijven betalen.

Kijk wat u al heeft

Mogelijk heeft u al nabestaandenvoorzieningen, zoals een nabestaandenpensioen. Of een overlijdensdekking bij de hypotheek. Of spaargeld. Kijk wel of dit toereikend is! Uw situatie kan in de loop van de tijd veranderd zijn. 

Bepaal wat u moet doen

Kijk welke gevolgen uw nabestaanden zelf kunnen dragen. Kijk ook op de websites van diverse instanties en experts. U vindt de links op deze site. Maak dan de keuze voor verantwoord afdekken van de financiële risico’s die u en uw nabestaanden kunnen treffen als een inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt.