Financieel risico bij overlijden

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er gebeurt als u of uw partner overlijdt en er daardoor een inkomen wegvalt? Kunnen uw naasten verder gaan met leven zoals zij dat gewend zijn? Een overlijdensrisicoverzekering helpt uw nabestaanden bij financiële problemen als u komt te overlijden. Uw partner, kinderen of andere nabestaanden ontvangen een bedrag als u overlijdt. Ook als alleenstaande laat u uw nabestaanden goed achter. 

Inzicht in uw toekomstige situatie

Ga na wat de financiële gevolgen voor u of uw naasten zijn wanneer u of uw partner overlijdt. Het gaat om inzicht in de belangrijkste zaken. Met de uitkering uit de verzekering kunnen uw nabestaanden bijvoorbeeld een hypotheek of andere lening aflossen of bijvoorbeeld studie, hobby’s en vakanties blijven betalen.

Kijk wat u al heeft

Mogelijk heeft u al nabestaandenvoorzieningen, zoals een nabestaandenpensioen. Of een overlijdensdekking bij de hypotheek. Of spaargeld. Kijk wel of dit toereikend is! Uw situatie kan in de loop van de tijd veranderd zijn. 

Bepaal wat u moet doen

Kijk welke gevolgen uw nabestaanden zelf kunnen dragen. Kijk ook op de websites van diverse instanties en experts. U vindt de links op deze site. Maak dan de keuze voor verantwoord afdekken van de financiële risico’s die u en uw nabestaanden kunnen treffen als een inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt.

Onze overlijdenrisicoverzekering

Bij ons bepaalt u zelf hoe lang uw verzekering loopt, wie de uitkering ontvangt en hoe hoog het uit te keren bedrag is. Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze voorwaarden. Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van onze Vangnetverzekering.

Verzekeringsduur Minimaal 5 jaar (bij annuïtair dalend en lineair dalend kapitaal minimaal 10 jaar) en maximaal 30 jaar.
Aanvangsleeftijd  Minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar. 
Eindleeftijd Maximaal 75 jaar. 
Verzekerd     bedrag Maximaal € 200.000 (vanaf een aanvangsleeftijd van 59 jaar is het maximum € 100.000) 
Soort dekking Gelijkblijvend kapitaal, annuïtair dalend kapitaal en lineair dalend kapitaal.

 

Direct uitrekenen