Privacybeleid

 

Privacyverklaring

Bij het aanvragen of sluiten van een verzekering hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.

Ons privacybeleid

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Vraagt u een verzekering aan? Dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij:

  • voor het beoordelen en accepteren van uw aanvraag;
  • om uw verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren;
  • om statistisch onderzoek te doen;
  • om te kunnen voldoen aan de wet;
  • om fraude te voorkomen en bestrijden;
  • om marketingactiviteiten uit te voeren.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens?

Waard Leven N.V. en Waard Schade N.V. en Waard Verzekeringen B.V. zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder deze namen hebben wij de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Onder deze namen hebben wij de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldingen staan onder de volgende meldingsnummers in het openbaar register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit register vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl:


Waard Leven N.V.: 1187158
Waard Schade N.V.: 1187134 
Waard Verzekeringen B.V. 1091775

 

 


Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Voor een aantal soorten verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) vragen wij om medische gegevens. Deze gegevens krijgen wij van u of - met uw machtiging - van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf gegeven als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze personen hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur heeft door zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen voor de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie van persoonsgegevens

Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw gegevens houden wij daarom graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben, juist zijn? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. U krijgt dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Waard Verzekeringen
T.a.v. Klantenservice
Postbus 68 
1687 ZH WOGNUM
info@waardverzekeringen.nl

Recht van verzet

Wij gebruiken persoonsgegevens ook voor marketingactiviteiten. Wilt u niet dat wij dit doen? Laat dit aan ons weten door een brief of mail te sturen naar onderstaand adres. Dan zorgen wij ervoor dat u hiervoor niet meer wordt benaderd.

Waard Verzekeringen

Waard Verzekeringen
T.a.v. Klantenservice
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM
info@waardverzekeringen.nl


Opname van telefoongesprekken

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen om:

onze medewerkers te trainen en coachen;
fraude te voorkomen en bestrijden; en
te kunnen voldoen aan de wet.
De opgenomen telefoongesprekken worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan nodig is. Hebt u een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek? Dan hebt u het recht om dit telefoongesprek te beluisteren of daarvan een kopie te ontvangen.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites aantreffen. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op die andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van de websites van derden. En voor de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, altijd de privacy verklaring van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Bijvoorbeeld in onze bedrijfsactiviteiten of in wet- en regelgeving? Dan kunnen wij de teksten van deze site en dus ook van deze pagina daarop aanpassen. Wij raden u dan ook aan om deze tekst regelmatig te bekijken als u onze site bezoekt.

Het gebruik van deze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die uw gegevens kunnen inzien, zijn verplicht om deze informatie geheim te houden.

Wilt u meer informatie?

Hebt u vragen over de privacyverklaring? Of over de verwerking van uw persoonsgegevens? Bel ons dan gerust. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Ons telefoonnummer is 088-374 10 00. U kunt ook een brief of mail sturen naar:


Waard Verzekeringen
T.a.v. Klantenservice
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM
info@waardverzekeringen.nl

Wij zijn u graag van dienst.