Direct naar inhoud

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Voor Waard staat een goede dienstverlening aan haar klanten voorop. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u, zodat wij samen met u een oplossing kunnen vinden of ons standpunt aan u kunnen uitleggen. Onder een klacht verstaan we een uiting van ontevredenheid die niet snel kan worden opgelost.

Bent u ontevreden over de afwikkeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht sturen aan de directie van Waard. Dit doet u doorop het klachtenformulier in het vakje ‘uw klacht‘ aan te geven dat deze is gericht aan de directie. Vervolgens kunt u opschrijven waarom u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw klacht hebben afgewikkeld. Onze directie beoordeelt of bij de behandeling van uw klacht de juiste stappen zijn genomen. Ook onderzoekt de directie of er andere mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen. U ontvangt binnen zes weken na indiening van uw bezwaar een inhoudelijke reactie van onze directie.

Hoe u een klacht kunt indienen staat beschreven in onderstaand stappenplan.

Stappenplan indienen klacht

1

Stappenplan indienen klacht

Heeft u een klacht?
Hoe u een klacht kunt indienen staat beschreven in dit stappenplan.

2

Klacht indienen

U dient bij ons uw klacht in. Dit doet u door het klachtenformulier in te vullen en aan ons te mailen.
Geef in het formulier duidelijk aan waar u niet tevreden over bent en wat de door u gewenste oplossing is.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie op uw klacht. Bij complexere klachten hebben wij soms meer tijd nodig. Wij zullen u dit vertellen en ook aangeven hoeveel tijd wij verwachten nodig te hebben. Dit zal nooit langer zijn dan zes weken nadat u uw klacht bij ons hebt ingediend.

3

Bezwaar over afwikkeling van uw klacht

Bent u ontevreden over de afwikkeling van uw klacht?
Dan kunt u uw klacht sturen aan de directie van Waard. Dit doet u door het klachtenformulier 'directie' in te vullen en aan ons te mailen.
Onze directie beoordeelt of bij de behandeling van uw klacht de juiste stappen zijn genomen. Ook onderzoekt de directie of er andere mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen. U ontvangt binnen zes weken na indiening van uw bezwaar een inhoudelijke reactie van onze directie.

 

4

U richt uw klacht aan het KiFiD.

Bent u er met ons niet uitgekomen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot drie maanden nadat u van ons een inhoudelijke reactie heeft ontvangen.
De procedure voor het indienen van een klacht bij het KiFid vindt u op de website van het KIFID: www.kifid.nl

De gegevens van het KiFiD zijn:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
E-mail: consumenten@kifid.nl

Burgerlijke rechter
Als u uw klacht niet voor wilt leggen aan het KiFiD kunt u deze ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

Man en vrouw aan keukentafel

Klachtenformulier

;