Veelgestelde vragen tussenpersonen

Wie zijn wij?

Klik op de afbeelding om verder te lezen.

Hoe kan ik Waard bereiken?

Wij zijn bereikbaar per e-mail (tp@waardverzekeringen.nl) of tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 374 1050.

Wat betekent de overdracht voor onze samenwerking?

Wij nemen alle relevante op de betreffende polis(sen) betrekking hebbende rechten en plichten uit de samenwerkingsovereenkomst die u per 1 oktober 2019 met Monuta heeft over.

Blijft de intermediair incasso bestaan?

In het geval u de premie voor de betreffende polissen zelf incasseert, dan zal dit, voor zover u dat nog wenst, zo blijven. Monuta zal u voor premies die vervallen in de maand oktober in uw rekening courant belasten. Waard zal dat doen voor de premies die vervallen vanaf 1 november 2019.

Ontvang ik een agentschap-/intermediairnummer van Waard?

Ja, u ontvangt een relatienummer nadat wij de definitieve polisgegevens van Monuta verwerkt hebben in ons systeem. We gaan ervan uit u dit in week 43 te kunnen sturen.

Hoe gaat de provisieafrekening?

De afrekening van provisie zal, voor zover nog van toepassing, zoals u van Monuta gewend was plaatsvinden. U ontvangt van ons het rekening courantoverzicht per e-mail.

Wat betekent de overdracht naar Waard Leven voor de klanten met een levensverzekering?

Er verandert niets aan de polis en de voorwaarden die van toepassing zijn. De polis blijft dus onverminderd en ongewijzigd van kracht. Ook blijft de relatie met u ongewijzigd.

Zijn er klanten met zowel een uitvaartverzekering als levensverzekering bij Monuta?

Er zijn klanten die zowel een uitvaartverzekering als een levensverzekering bij Monuta hebben. Voor de uitvaartverzekering blijft de klant bij Monuta. De uitvaartverzekering blijft ongewijzigd doorlopen.

Ontvangt de klant bij de overdracht een polis van Waard?

Nee, de klant ontvangt bij de overdracht geen polis. De laatst ontvangen, door Monuta afgegeven polis, behoudt zijn waarde. Als er een wijziging op de verzekering doorgevoerd wordt die een afgifte van een nieuwe polis tot gevolg heeft dan ontvangt de klant een nieuwe polis van Waard.

Waarom neemt Waard Leven een deel van de levensverzekeringen van Monuta over?

Monuta verkoopt al een aantal jaren alleen uitvaartverzekeringen. Monuta heeft nog klanten met een Monuta levensverzekering, zoals een gemengde kapitaalverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Monuta vindt dat zij haar klanten continu van goede service moet kunnen voorzien. Dit kan de uitvaartverzekeraar voor de toekomst voor klanten met een levensverzekering niet garanderen. Daarom is Monuta op zoek gegaan naar een verzekeraar die de specialisatie heeft op het gebied van levensverzekeringen en de portefeuille een-op-een kan overnemen. In Waard Leven heeft Monuta een goede opvolger gevonden.

Waarom kan Monuta de service niet bieden aan klanten met een levensverzekering?

De focus van Monuta ligt al lange tijd op uitvaartverzekeringen met momenteel 1,5 miljoen klanten. Daar gaat de meeste aandacht naar uit. Het vereist veel tijd en inspanning om het kennisniveau over de bestaande levensverzekeringen op peil te houden bij haar medewerkers, het beheren van het kapitaal en het voldoen aan steeds complexer wordende regelgeving en regulering. Het is te arbeidsintensief om dit voor slechts vijfduizend polissen te blijven doen. Monuta voorziet dat dit steeds minder aandacht zal krijgen en wil dit voor zijn.

Heeft de toezichthouder toestemming gegeven voor de overdracht?

Ja. Voor een dergelijke overdracht is toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig. De overdracht is op 1 juli 2019 in de Staatscourant gepubliceerd en op 2 juli hebben de klanten een brief van Monuta ontvangen. Klanten hebben de mogelijkheid gehad om binnen 30 dagen na de 1e werkdag van publicatie in de Staatscourant bezwaar aan te tekenen bij DNB.