Direct naar inhoud

Wanneer krijg ik een reactie op mijn e-mail of brief?

Op dit moment reageren wij minder snel op uw vraag dan we zouden willen. Graag verwijzen wij u naar de pagina achterstanden, waar u kunt lezen wat op dit moment onze reactietermijn is.

Waarom is de verzekeringsportefeuille van Conservatrix overgenomen?

Deze overname volgt uit het faillissement van Conservatrix eind 2020. Na het faillissement hebben de curatoren van Conservatrix gekeken wat de beste oplossing was voor de klanten. Op 1 januari 2023 hebben de curatoren alle nog lopende polissen overgedragen aan Waard Leven.
Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u daarvoor terecht op de website van Conservatrix.

Wat betekent deze overname voor voormalig Conservatrix klanten?

Uw lopende polis van Conservatrix is overgenomen door de Nederlandse verzekeraar, Waard Leven. Waard Leven staat onder toezicht van DNB en de AFM. Waard Leven is onderdeel van de Engelse pensioen- en levensverzekeraar Chesnara plc dat een sterke solvabiliteitspositie heeft. Hiermee is Chesnara, dat een notering heeft aan de beurs van Londen, het kapitaalkrachtige moederbedrijf voor Waard Leven. Waard Leven is financieel gezond en kenmerkt zich door een zeer solide financieel beleid.
In december 2022 heeft u van de curatoren van Conservatrix een brief ontvangen. Hierin staat wat de overdracht naar Waard Leven concreet voor u als polishouder betekent en welke wijzigingen er voorafgaand aan de overdracht zijn doorgevoerd in uw polis.

Wordt de premiebetaling weer hervat?

In februari hebben wij alle polishouders (met uitzondering van de polishouders met een beleggingsgebonden verzekering), waarvan de polis nog premiebetalend is, een brief gestuurd met informatie hoe de reguliere premiebetaling weer kan worden hervat.

Deze premiebetaling is per 1 april hervat tenzij de polishouder heeft aangegeven dit niet te willen.

Over de mogelijkheid voor het inhalen van de premiebetaling over de achterliggende periode, van januari 2021 tot 1 april 2023 hebben deze polishouders in april 2023 een brief ontvangen met meer informatie. Deze premie kan nog in 2023 worden ingehaald.

Polishouders van ex Conservatrix met een beleggingsgebonden verzekering, waarvan de polis nog premiebetalend is, hebben in april 2023 een brief ontvangen over de mogelijkheid voor het hervatten van de premiebetaling in juli 2023.

Polishouders die hun premiebetaling niet willen hervatten worden momenteel uitgesloten van de premie-incasso in juli 2023.

In mei 2023 zijn deze polishouders ook per brief geïnformeerd over de mogelijkheid voor het inhalen van de premiebetaling. Dit betreft premiebetalingen over de achterliggende periode. Deze premie kan in 2023 worden ingehaald. Polishouders kunnen dit aangeven.

Wat betekent dit voor mijn hypotheek?

U hebt in januari 2023 een brief ontvangen van Waard waarin wij u als nieuwe klant van harte welkom heten. In deze brief staat wat de overdracht voor uw hypotheek betekent.

Wat betekent dit voor mijn pensioenverzekering?

U hebt in januari 2023 een brief ontvangen van Waard waarin wij u als nieuwe klant van harte welkom heten. In deze brief staat wat de overdracht voor uw pensioenverzekering betekent.

Ik wil een mutatie voor een polis doorgeven hoe moet ik dat doen?

U moet een mutatie schriftelijk aan ons doorgeven. Op onze website vindt u een formulier voor het doorgeven van een adreswijziging of rekeningnummerwijziging. Andere mutaties kunt u doorgeven via het contactformulier op de website. Als het mutatieverzoek getekend moet worden dan nemen wij hierover contact met u op.

Ontvang ik een nieuwe polis naar aanleiding van de overdracht?

Nee, u ontvangt geen nieuwe polis. De polis die al in uw bezit is blijft geldig. 

Op mijn polis heeft zich voor de overdracht van de verzekeringsportefeuille een verzekerd voorval (bijvoorbeeld expiratie) plaatsgevonden. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen daarover?

Als er zich op uw polis voor de overdracht een verzekerd voorval heeft plaatsgevonden dan is uw polis niet overgedragen aan Waard. Waard kan uw vragen over uw polis daarom niet beantwoorden. U kunt uw vragen over uw polis stellen aan de curatoren van Conservatrix. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix is niet meer per telefoon bereikbaar.

Ik heb mijn polis voor de overdracht van de verzekeringsportefeuille bij Conservatrix afgekocht. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen daarover?

Als u uw polis voor de overdracht bij Conservatrix heeft afgekocht dan is uw polis niet overgedragen aan Waard. Waard kan uw vragen over uw polis daarom niet beantwoorden. U kunt uw vragen over uw afgekochte polis stellen aan de curatoren van Conservatrix. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix is niet meer per telefoon bereikbaar.

Ik heb een vraag over de nabetaling van 10% door Conservatrix op een eerdere uitkering.

Over de nabetalingen heeft Waard geen informatie. U kunt uw vragen stellen aan de curatoren van Conservatrix. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix is niet meer per telefoon bereikbaar.

Kan ik ervoor kiezen om mijn polis onder te brengen bij een andere aanbieder?

Dit is afhankelijk van wat voor een polis u heeft. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier op onze website. Wij informeren u dan over de mogelijkheden voor uw verzekering.

Hoe kan ik mijn verzekering afkopen?

U kunt ons een e-mail of brief sturen waarin u aangeeft uw verzekering af te willen kopen. Wij beoordelen of uw verzekering een afkoopwaarde bevat en als dat het geval is ontvangt u van ons een afkoopvoorstel. In dat voorstel staat vermeld wat de afkoopwaarde is die u ontvangt en wat wij van u nodig hebben om de afkoop definitief te maken. Als uw verzekering geen afkoopwaarde bevat laten wij u weten welke mogelijkheden u heeft met de verzekering.