Wat is het Beschermd Calamiteiten Plan?

Dit is een verzekering die bestaat uit een dekking bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval en een dekking ziekenhuisdaggeld. Ook kon er nog worden gekozen voor een dekking bij werkloosheid, ernstige aandoeningen en/of een echtscheidingsdekking. U sluit de verzekering af voor een bepaalde periode. Afhankelijk van de dekking verzekert u een vast bedrag per maand, een vast bedrag per 24 uur ziekenhuisopname of een eenmalige uitkering. De premie wordt maandelijks betaald of is bij het afsluiten van de verzekering betaald door middel van een éénmalige koopsom. Voor welke dekking(en) u de verzekering heeft afgesloten en op wat voor manier de premie wordt/is betaald staat op uw polisblad vermeld. Bij sommige dekkingen is er bij een eventuele uitkering sprake van een maximaal aantal uitkeringen. Bij welke dekkingen dit het geval is kunt u terugvinden in de voorwaarden.

Meer informatie Beschermd Calamiteiten Plan

Wilt u meer informatie over het doorgeven van een wijziging, de voorwaarden voor een uitkering of het beëindigen van de verzekering? Bekijk dan de voorwaarden.