Wat is een DSB Kapitaalverzekering Spaarhypotheek?

Dit is een verzekering met daarin een spaargedeelte en een overlijdensrisicogedeelte. Deze verzekering is onlosmakelijk verbonden aan een Spaarhypotheek. De premie die u per maand voor deze verzekering betaalt bestaat voor een deel uit het verzekeren van het overlijdensrisico (de risicopremie) en voor het overige deel uit het bij elkaar sparen van de aflossing (de spaarpremie). Het rentepercentage van de spaarpremie is gelijk aan het rentepercentage van uw Spaarhypotheek.

Meer informatie DSB Kapitaalverzekering Spaarhypotheek

Wilt u meer informatie over het doorgeven van een wijziging, de premiebetaling of het beëindigen van de verzekering? Bekijk dan de voorwaarden.