De wijzigingen gelden vanaf 1 september 2010 en gelden niet met terugwerkende kracht.

 

Wat is er gewijzigd?Situatie voor 
1 september 2010
Situatie na
1 september 2010
Voordeel klant

Dividend

Voor Hollands Welvaren Leven NV

Voor klant Dividend wordt herbelegd
Deel van de premie
dat belegd wordt
80%

90%

10% op elke premie

Aankoopkosten
0,75% 0,50% 0,25% op elke aankoop
Verkoopkosten
1,50% 0,50% 1% bij verkoop (afkoop)
Beheerkosten 0,0625% per maand 0,0625% per maand Geen; er is niets gewijzigd