Index Beleggingsverzekering

Wat is een Index Beleggingsverzekering?

Dit is een combinatie van een levensverzekering en een belegging. Voor deze verzekering betaalt u maandelijks een premie, die vervolgens door de verzekeraar wordt belegd in een beleggingsfonds. Het doel van deze verzekering is vermogen opbouwen over een bepaalde afgesproken periode. Met dit opgebouwde vermogen kunt u uw hypotheekschuld of krediet aan het einde van de looptijd van de verzekering geheel of gedeeltelijk aflossen. Wanneer u overlijdt voor de einddatum van de verzekering wordt er 90% van de opgebouwde waarde uitgekeerd.

In welke fondsen beleggen wij?

Er zijn twee beleggingsfondsen beschikbaar waarmee wordt belegd in zogenaamde indextrackers of daarmee vergelijkbare producten. Deze fondsen zijn:

  • Waard Aandelen Indexfonds, bekijk hier de factsheet voor meer fondsinformatie
  • Waard Mix Indexfonds, bekijk hier de factsheet voor meer fondsinformatie

Meer informatie Index Beleggingsverzekering

Wilt u meer informatie over het doorgeven van een wijziging, de premiebetaling of afkopen van de verzekering? Bekijk dan de voorwaarden. Meer belangrijke informatie over het risico van een beleggingsverzekering vindt u op de site van de AFM.