Wat is een Voorziening Inkomens Bescherming?

Dit is een verzekering die bestaat uit een dekking bij arbeidsongeschiktheid en een dekking ziekenhuisdaggeld. Ook kon er nog worden gekozen voor een dekking bij werkloosheid. U verzekert een vast bedrag per maand of per 24 uur ziekenhuisopname en u sluit de verzekering af voor een bepaalde periode. De premie wordt maandelijks betaald of is bij het afsluiten van de verzekering betaald door middel van een éénmalige koopsom. Voor welke dekking(en) u de verzekering heeft afgesloten en op wat voor manier de premie wordt/is betaald staat op uw polisblad vermeld. Bij sommige dekkingen is er bij een eventuele uitkering sprake van een maximaal aantal uitkeringen. Bij welke dekkingen dit het geval is kunt u terugvinden in de voorwaarden.

Meer informatie Voorziening Inkomens Bescherming

Wilt u meer informatie over het doorgeven van een wijziging, de voorwaarden voor een uitkering of het beëindigen van de verzekering? Bekijk dan de voorwaarden.