Wat is een Woon Comfort Plan?

Dit is een verzekering die bestaat uit een dekking bij arbeidsongeschiktheid en/of onvrijwillige werkloosheid. Voor welke dekking(en) u de verzekering heeft afgesloten staat op uw polisblad vermeld. U verzekert een vast bedrag per maand en u sluit de verzekering af voor een bepaalde periode. De premie is bij het afsluiten van de verzekering betaald door middel van een éénmalige koopsom. Bij beide dekkingen is er bij een eventuele uitkering sprake van een maximaal aantal uitkeringen. Hoe lang u recht heeft op een uitkering kunt u terugvinden in de voorwaarden.

Meer informatie Woon Comfort Plan

Wilt u meer informatie over het doorgeven van een wijziging, de voorwaarden voor een uitkering of het beëindigen van de verzekering? Bekijk dan de voorwaarden.