Waardeoverdracht

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Om de overdracht van kapitaal tussen financiële instellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Om te voorkomen dat u belasting moet afdragen over uw opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen gegevens van u nodig. Waard Leven is aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Wat hebben wij van u nodig voor een waardeoverdracht?

Hieronder leest u wat wij van u nodig hebben voor het uitvoeren van de waardeoverdracht.

  • Een getekend verzoek voor de waardeoverdracht. Hierin moet u naast uw gegevens ook de gegevens van de overnemende partij en het nieuwe polisnummer/IBAN vermelden.
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Als de financiële instelling waarnaar u de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK, dan hebben wij ook een vrijwaringsverklaring nodig. De overnemende financiële instelling maakt deze vrijwaring voor u.

Is uw verzekering verpand?

Als de verzekering verpand is aan uw financiering dan heeft u toestemming van de pandhouder nodig voor de waardeoverdracht. Wij nemen contact op met de pandhouder om deze toestemming op te vragen.

Wanneer dragen wij de waarde over?

Hebben wij alle benodigde documenten ontvangen, dan maken wij het bedrag over binnen 14 dagen. Hebben wij meer dan 14 dagen nodig? Dan keren wij over alle dagen, vanaf het moment dat ons dossier compleet is, een rentevergoeding uit. Deze rentevergoeding maken wij automatisch over naar de partij waarnaar wij ook de waarde van uw verzekering overmaken.