Onze fraudebeheersing

Vertrouwen is het uitgangspunt bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en bij een verzoek om een uitkering. Fraude past daar natuurlijk niet bij. Immers, wanneer ten onrechte een verzekering wordt afgesloten of een uitkering wordt geclaimd, heeft dat weer gevolgen voor uw premie. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen.

Wat is fraude?

Wat is frauderen? Onder fraude in de verzekeringsbranche verstaan wij het doelbewust benadelen van de verzekeraar.

Enkele voorbeelden:

 • een opzegging door een andere verzekeraar niet vermelden;
 • bewust niet juist vertellen wat er is gebeurd;
 • meer vorderen dan waar recht op bestaat.

Wat doen wij om fraude te voorkomen?

Fraudebeheersing is het beperken en voorkomen van fraude. Fraudebeheersing is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Wij beheersen fraude door:

 • een zorgvuldige acceptatieprocedure;
 • controle van verzoeken om uitkeringen;
 • opleiden van medewerkers om fraude te kunnen herkennen.

Welke maatregelen kunnen wij nemen?

Als er sprake is van fraude, dan kunnen wij verschillende maatregelen nemen, zoals:

 • een gevorderde uitkering niet of slechts gedeeltelijk uitkeren;
 • een ten onrechte betaalde uitkering terug laten betalen;
 • de gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening brengen;
 • de verzekering opzeggen, omdat het vertrouwen is geschaad.
  Dit geldt dan ook voor andere verzekeringen of diensten die bij ons zijn ondergebracht;
 • uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst;
 • plaatsing op een interne incidentenlijst;
 • aangifte doen bij de politie.