Direct naar inhoud

Uw lopende product

Uw lopende product

Bij ons doet u zelf zaken. Wij geven geen advies. Dit heet ‘execution only’ dienstverlening. Om u te helpen de juiste beslissingen te nemen krijgt u op deze website uitgebreide informatie.

Alle persoonlijke informatie over uw lopende verzekering en/of hypoheek kunt u vinden in Mijn Waard. Deze informatie kunt u inzien op elk gewenst tijdstip, u hoeft dus nooit meer te zoeken naar deze belangrijke stukken of te wachten op reactie.
Algemene informatie over de kenmerken van de verzekering en/of hypotheek die wij beheren vindt u hieronder.

Zelf regelen

Onze producten

Heeft u al een Mijn Waard account?

Mijn Waard is uw online polismap. Hierin staan uw verzekeringsgegevens en andere belangrijke zaken overzichtelijk bij elkaar. Heeft u al een account dan kunt u inloggen via de button. Heeft u nog geen account, kijk dan naar het stappenplan.

Stappenplan beëindigen verzekering

1

Een verzoek tot beëindiging indienen

Hiernaast kiest u wat voor soort verzekering u heeft. Hierna volgt u de verdere stappen. Het is belangrijk dat u alle informatie die wij vragen naar ons opstuurt.

2

Wanneer kan uw verzekering beëindigd worden

In de meeste gevallen kan de verzekering per direct beëindigd worden. Als de verzekering verpand is moet de pandhouder eerst afstand doen van het pandrecht voordat wij uw verzekering kunnen beëindigen. Dit omdat de pandhouder recht heeft op de uitkering van uw verzekering. Dit betekent dat u de financiering moet hebben ingelost of dat er geen bescherming meer nodig is.

Of uw verzekering per direct te beëindigen is staat in uw polisvoorwaarden benoemd. In uw online portaal Mijn Waard vindt u welke voorwaarden van toepassing zijn op uw verzekering. Heeft u nog geen account voor Mijn Waard? Lees hier wat u dan kunt doen: Mijn Waard

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw verzekering te kunnen beëindigen hebben wij gegevens van u nodig. Mocht er sprake zijn van een verzekering met twee verzekeringsnemers dan hebben wij van beide verzekeringnemers onderstaande gegevens nodig.

 • Een getekend verzoek tot beëindiging. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken: Beëindigingsformulier
 • Kopie van de voorzijde van een geldig legitimatiebewijs. Uw foto en het BSN nummer moeten hierbij afgeschermd worden. 

Als uw verzekering volgens onze administratie verpand is vragen wij de pandhouder of zij afstand doen van het pandrecht zodra wij uw gegevens ontvangen hebben. Zonder deze toestemming kunnen wij uw verzekering niet beëindigen.

4

Per wanneer beëindigen wij uw verzekering

Bij sommige verzekeringen is er sprake van een opzegtermijn. Als dat van toepassing is informeren wij u hierover. Voor de overige verzoeken wordt de verzekering beëindigd per de premievervaldatum na ondertekening van het verzoek tot beëindiging. Als de pandhouder per een latere datum afstand doet van het pandrecht dan rekenen wij vanaf deze datum de beëindigingsdatum uit.

U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw verzekering hebben beëindigd. Hierin staat vermeld per welke datum wij uw verzekering hebben beëindigd. 

2

Wanneer kan uw verzekering beëindigd worden

U kunt uw verzekering iedere vijf jaar na de ingangsdatum stopzetten. Dit is geregeld in de wet in artikel 940 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Wij kunnen uw verzekering stopzetten als u voor het verstrijken van deze periode een schriftelijk verzoek tot beëindiging aan ons stuurt. U ontvangt van ons een bericht per wanneer uw verzekering beëindigd wordt, wat de premieteruggave is en dat wij de termijn van vijf jaar voor u in de gaten houden.

Als de verzekering verpand is moet de pandhouder afstand doen van het pandrecht voordat wij uw verzekering kunnen beëindigen. Dit omdat de pandhouder recht heeft op de uitkering van uw verzekering. Dit betekent dat u de financiering moet hebben ingelost, dat er geen bescherming meer nodig is of dat u een andere verzekering ter bescherming van de financiering heeft afgesloten.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw verzekering te kunnen beëindigen hebben wij gegevens van u nodig. Wij vragen deze gegevens bij u op vlak voordat de verzekering beëindigd kan worden.

 • Een getekend verzoek tot beëindiging. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken: Beëindigingsformulier
 • Kopie van de voorzijde van een geldig legitimatiebewijs. Uw foto en het BSN nummer moeten hierbij afgeschermd worden.
 • Kopie van een bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) van maximaal één maand oud waarop zowel de tenaamstelling als het IBAN staat vermeld. 

Als uw verzekering volgens onze administratie verpand is vragen wij de pandhouder of zij afstand doen van het pandrecht. Dit vragen wij op voordat wij de gegevens bij u opvragen. Zonder deze toestemming kunnen wij uw verzekering niet beëindigen.

4

Per wanneer beëindigen wij uw verzekering

Uw verzekering wordt beëindigd per de vijfjaarstermijn. U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw verzekering hebben beëindigd. Hierin staat vermeld per welke datum wij uw verzekering hebben beëindigd en welk bedrag wij hebben uitbetaald. 

2

Wanneer kan uw verzekering beëindigd worden.

In de meeste gevallen kan de verzekering per direct beëindigd worden. Als de verzekering verpand is moet de pandhouder eerst afstand doen van het pandrecht voordat wij uw verzekering kunnen beëindigen. Dit omdat de pandhouder recht heeft op de uitkering van uw verzekering. Dit betekent dat u de financiering moet hebben ingelost of dat er geen bescherming meer nodig is.

Of uw verzekering per direct te beëindigen is staat in uw polisvoorwaarden benoemd. In uw online portaal Mijn Waard vindt u welke voorwaarden van toepassing zijn op uw verzekering. Heeft u nog geen account voor Mijn Waard? Lees hier wat u dan kunt doen:

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw verzekering te kunnen beëindigen hebben wij gegevens van u nodig. Mocht er sprake zijn van een verzekering met twee verzekeringsnemers dan hebben wij van beide verzekeringnemers onderstaande gegevens nodig.

 • Een getekend verzoek tot beëindiging. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken: Beëindigingsformulier
 • Kopie van de voorzijde van een geldig legitimatiebewijs. Uw foto en het BSN nummer moeten hierbij afgeschermd worden (voor uitleg waarom en hoe u dit doet verwijzen wij u naar de “Veelgestelde” vragen op onze website). 
 • Kopie van een bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) van maximaal één maand oud waarop zowel de tenaamstelling als het IBAN staat vermeld. 

Als uw verzekering volgens onze administratie verpand is vragen wij de pandhouder of zij afstand doen van het pandrecht zodra wij uw gegevens ontvangen hebben. Zonder deze toestemming kunnen wij uw verzekering niet beëindigen.

4

Per wanneer beëindigen wij uw verzekering

Uw verzekering wordt beëindigd per de eerste premievervaldatum na ondertekening van het verzoek tot beëindiging. Als de pandhouder per een latere datum afstand doet van het pandrecht dan rekenen wij vanaf deze datum de beëindigingsdatum uit.

U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw verzekering hebben beëindigd. Hierin staat vermeld per welke datum wij uw verzekering hebben beëindigd en wat de waarde is die wij hebben uitbetaald. 

Stappenplan indienen claim

1

Kies een dekking

Hieronder kiest u voor welke dekking u een claim wilt indienen. Hierna volgt u de verdere stappen. Het is belangrijk dat u alle informatie die wij vragen naar ons opstuurt. Vergeet u niet het meldingsformulier helemaal in te vullen en uw handtekening te zetten?

2

U dient een claim in

Iemand in uw naaste omgeving is overleden. Wij bieden u onze oprechte deelneming aan met dit verlies. Heeft de overledene een overlijdensrisicoverzekering bij ons afgesloten? Dan kunt u een claim bij ons indienen. 

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Een kopie van de akte van overlijden.
• Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier overlijden. U vindt dit formulier bij stap 4.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die het formulier invult. U moet uw foto en het BSN afschermen.
• Een kopie bankafschrift van de wettige erfgenamen.

4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het meldingsformulier overlijden.

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U bent arbeidsongeschikt geworden en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u bij ons een dekking ‘arbeidsongeschiktheid’ heeft of een dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U leest op het formulier welke gegevens u moet afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
 • Een kopie van de rapportages van de bedrijfsarts, keuringsarts en/of het UWV.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Voor zowel de dekking dekking ‘arbeidsongeschiktheid’ als de dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ moet u een meldingsformulier invullen.

Maakt u aanspraak op de dekking arbeidsongeschiktheid?
Dan vindt u hier het gecombineerde meldingsformulier.

Maakt u aanspraak op de dekking premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?
Dan vindt u hier het meldingsformulier PVA. 

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in.

U bent opgenomen geweest en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u tenminste 24 uur opgenomen bent geweest. 

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en het BSN afschermen.
• Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
• Een bevestiging van het ziekenhuis of de instelling dat u opgenomen bent geweest (met opname- en ontslagdatum).

4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier.

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U wilt een claim indienen op de dekking blijvende invaliditeit. Dat kan als er bij u sprake is van blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
 • Een bevestiging van uw blijvende invaliditeit en het ongeval door de behandelend artsen/specialisten.
 • Een kopie van het proces-verbaal (als dit is opgemaakt).
 • Als u deze in uw bezit heeft: kopie rapportages van (bedrijfs)arts, arbodienst en/of het UWV.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier.
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

 

2

U dient een claim in

U wilt een claim indienen op de dekking ernstige aandoeningen. Dat kan als u aan een aandoening lijdt die specifiek in de polisvoorwaarden staat vermeld.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier. 
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U bent werkloos geworden en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u onvrijwillig werkloos bent geworden en u recht heeft op een uitkering van het UWV in verband met werkloosheid

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Een kopie van de toekenning werkloosheidsuitkering van het UWV (uw BSN moet afgeschermd worden).
 • Een kopie van de betaalspecificatie(s) van uw WW-uitkering vanaf het begin van de werkloosheid (uw BSN moet afgeschermd worden).
 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst.
 • Een kopie van uw laatste loonstrook.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het meldingsformulier werkloosheid. 
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdfbestand) en e-mailen naar:
claim@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. afdeling claimafhandeling
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM