Direct naar inhoud

Fraudebeheersing

Onze fraudebeheersing

Voor een goede relatie tussen Waard Verzekeringen en haar klanten is vertrouwen een belangrijke basis. Daar past het plegen van fraude natuurlijk niet bij. Fraude leidt altijd tot schade en verlies. Denkt u bijvoorbeeld aan hogere verzekeringspremies omdat er onterecht wordt uitgekeerd. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen.

Wat is fraude?

Wat is frauderen? Onder fraude in de verzekeringsbranche verstaan wij het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, verzekeringsuitkering of andere dienstverlening te krijgen.
Enkele voorbeelden:

 • opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie geven bij de aanvraag van een verzekering of bij een  verzoek tot uitkering
 • het vervalsen van documenten of het valselijk opmaken van documenten
 • het verzwijgen van relevante medische gegevens
 • meer vorderen dan waar recht op bestaat

Wat doen wij om fraude te voorkomen?


Wij doen ons best om verzekeringsfraude te voorkomen én te bestrijden. Fraudebeheersing is dan ook een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering.
Wij beheersen fraude door:

 • een zorgvuldig uitgevoerde acceptatieprocedure
 • een zorgvuldige controle van verzoeken om uitkeringen
 • het opleiden van medewerkers om fraude te kunnen herkennen.

Welke maatregelen kunnen wij nemen?

Als er sprake is van fraude, dan kunnen wij verschillende maatregelen nemen, zoals:

 • een gevorderde uitkering niet of slechts gedeeltelijk uitkeren
 • een ten onrechte betaalde uitkering terug laten betalen
 • de gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening brengen
 • de betreffende verzekering en eventueel andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht opzeggen
 • vastleggen van de fraude in ons incidentenregister
 • registratie van de persoonsgegevens van de betrokkene in het Extern Verwijzingsregister van stichting CIS
 • aangifte doen bij de politie.

Aan welke regels houden wij ons?

Als er een vermoeden van fraude is, dan gaan we daar zorgvuldig mee om. Dit betekent onder andere dat we de wet- en regelgeving naleven. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons aan de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Ook houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld.