Direct naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij verklaren dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Wij vinden uw privacy belangrijk en wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. In ons privacybeleid kunt u verder lezen hoe wij dat doen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Waard Verzekeringen en wij verzorgen alle werkzaamheden voor de verzekeraars Waard Schade N.V. en Waard Leven N.V. Deze privacyverklaring geldt voor ons en ook voor deze twee verzekeraars.
Daarnaast verzorgt Waard Verzekeringen ook in volmacht werkzaamheden voor enkele andere verzekeraars (zie website van de AFM voor de actuele volmachten van Waard Verzekeringen.nl).

Wat bedoelen we met persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens (adres, emailadres, ip-adres), bankrekeningnummer, polisnummer en salaris- of inkomensgegevens. Dit zijn de zogenaamde gewone persoonsgegevens.

Naast de gewone persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheidssituatie. Voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens gelden strengere regels. Dit geldt ook voor het verwerken van uw burgerservicenummer.

Wat bedoelen we met verwerken?

Verwerken is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen, zoals om te weten wie u bent voor het afsluiten, beheren en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst, om te voldoen aan de wet en om fraude te voorkomen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor statistisch onderzoek en om onze website te verbeteren.

Beschermen

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Zo delen wij uw persoonsgegevens niet zomaar met anderen. Wij doen dat alleen als er een goede reden of een verplichting voor is. Binnen ons bedrijf mogen medewerkers uw gegevens alleen inzien als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Uw medische gegevens zijn alleen in te zien door de medische dienst.
Onze computersystemen en ons gebouw zijn goed beveiligd, zodat er geen onbevoegden bij uw gegevens kunnen komen. En wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

Uw rechten

U heeft ook rechten over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Lees hier alles over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Vragen over deze privacyverklaring

Voor uw vragen over deze privacyverklaring of als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze kunt u bereiken via e-mail.
Per post mag ook. Het adres is dan:
Waard Verzekeringen B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM
Voor ons volledige privacybeleid klikt u hier.