Direct naar inhoud

Strategie

Een solide partner

Waard is financieel kerngezond en een solide partner. Zaken doen wij nuchter. Onze investeringen zijn gericht op het consolideren en beheren van verzekeringsportefeuilles op de lange termijn. Het zit in ons DNA om met andere partijen gezamenlijk onze klanten te bedienen. Wij wijzen onze klanten op het belang van onafhankelijk financieel advies.
Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke rol van een verzekeraar.

Strategie

De doelstellingen van Waard zijn:

  1. Excellente dienstverlening bij beheer van de portefeuilles
  2. Groei door het verwerven van (gesloten) verzekeringsportefeuilles
    Waard heeft de afgelopen jaren diverse overnames gedaan. De migratie en de integratie van de portefeuilles verliepen voor de polishouders zonder noemenswaardige impact.
    Uitgangspunten voor de realisatie van de strategische doelstellingen zijn:
  • prudent financieel beheer
  • robuust compliance-, en riskmanagement, en
  • heldere governance

Samenwerking met andere financiële dienstverleners

Volmachtgevers

Waard Verzekeringen verzorgt de administratie en het beheer van de verzekeringen voor Waard Leven, Waard Schade en van een aantal andere verzekeraars. Hiervoor heeft Waard een volmacht van deze verzekeraars. Zie voor de actuele volmachten van Waard Verzekeringen het register van de AFM. 
Het beheer kan onder andere bestaan uit het incasseren van de premie en het gehele schadeproces van het beoordelen van de claim tot en met het uitkeren.

Tussenpersonen

Soms werkt Waard  samen met tussenpersonen, die door de klanten zijn ingeschakeld.
Waard legt alle afspraken met tussenpersonen schriftelijk vast. De afspraken betreffen de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de onderlinge verhouding tussen aanbieder en (onder) tussenpersoon. Waard werkt uitsluitend samen met tussenpersonen die beschikken over de vereiste vergunningen van de AFM om te mogen optreden als tussenperson voor bepaalde financiële producten.
Waard leeft het provisieverbod strikt na. Uitgangspunt is dat de tussenpersoon zijn financiële vergoeding rechtstreeks ontvangt van de klant. Uitsluitend en alleen rechten op provisievergoedingen die voor 1-1-2013 zijn ontstaan, worden door Waard betaald. Andere betalingen dan deze aan tussenpersonen worden niet verricht.