Direct naar inhoud

Uw verzekering

Wat is een kapitaalverzekering

Dit is een combinatie van een levensverzekering en een belegging. Voor deze verzekering betaalt u maandelijks een premie, die vervolgens door de verzekeraar wordt belegd in een beleggingsfonds. Het doel van deze verzekering is vermogen opbouwen over een bepaalde afgesproken periode. Met dit opgebouwde vermogen kunt u uw hypotheekschuld of krediet aan het einde van de looptijd van de verzekering geheel of gedeeltelijk aflossen. 
Wanneer u overlijdt voor de einddatum van de verzekering wordt een percentage van de opgebouwde waarde uitgekeerd.
Toen u de kapitaalverzekering afsloot heeft u uiteraard stilgestaan bij uw financiële situatie, financiële doelen en of het type product passend voor u was. Wij raden u aan om periodiek te beoordelen of uw huidige persoonlijke omstandigheden nog in overeenstemming zijn met destijds vastgestelde financiële doelen.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over uw Kapitaalverzekering.

Wat houdt een waardeoverdracht in en wat heeft de verzekeraar hier voor nodig?

Bij een waardeoverdracht verplaatst u het tegoed van een lijfrenteverzekering of kapitaalverzekering van de ene financiële instelling (bank of verzekeraar) naar de andere. Voor een soepele overdracht zijn alle afspraken omtrent waardeoverdracht vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Meer informatie vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)
Om de overdracht van kapitaal tussen financiële instellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Om te voorkomen dat u belasting moet afdragen over uw opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen gegevens van u nodig. Waard Leven is aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). 

Wat hebben wij van u nodig voor een waardeoverdracht?
Hieronder leest u wat wij van u nodig hebben voor het uitvoeren van de waardeoverdracht.

  • Een getekend verzoek voor de waardeoverdracht. Hierin moet u naast uw gegevens ook de gegevens van de overnemende partij en het nieuwe polisnummer/IBAN vermelden.
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Als de financiële instelling waarnaar u de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK, dan ook een vrijwaringsverklaring. De overnemende financiële instelling maakt deze vrijwaring voor u.

Is uw verzekering verpand?
Als de verzekering verpand is aan uw financiering dan heeft u toestemming van de pandhouder nodig voor de waardeoverdracht. Wij nemen contact op met de pandhouder om deze toestemming op te vragen.

Wanneer dragen wij de waarde over?
Hebben wij alle benodigde documenten ontvangen, dan maken wij het bedrag over binnen 14 dagen. Hebben wij meer dan 14 dagen nodig? Dan keren wij over alle dagen, vanaf het moment dat ons dossier compleet is, een rentevergoeding uit. Deze rentevergoeding maken wij automatisch over naar de partij waarnaar wij ook de waarde van uw verzekering overmaken.

Wat is de procedure bij het bereiken van de einddatum van mijn kapitaalverzekering?

Pas na het bereiken van de einddatum van uw verzekering kunnen wij de waarde uitkeren. Dit omdat de waarde afhankelijk is van de koers op de einddatum en van het feit of de verzekerde op het moment dat de verzekering de einddatum bereikt in leven is. Bij overlijden wordt namelijk 90% van de opgebouwde waarde uitgekeerd tegenover 100% bij in leven zijn.

Als de verzekering verpand is aan een financiering en de financiering loopt nog dan maken wij de uitkering over naar de financieringsmaatschappij.
Als de verzekering niet verpand is maken wij de waarde over naar de verzekeringnemer.
Zodra wij weten wie de begunstigde van de waarde is, ontvangt u van ons een brief. In deze brief vermelden wij de uit te keren waarde en bij deze brief zit een formulier dat u ingevuld moet retourneren samen met de volgende gegevens:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
- Een kopie van een recent bankafschrift (alleen als de waarde niet naar uw financiering overgemaakt wordt).

Na ontvangst van deze gegevens keren wij de waarde uit. De totale verwerkingstijd is afhankelijk van de reactietermijn van zowel de financieringsmaatschappij als de verzekerde. Wij streven er naar om de uitkering te laten plaatsvinden binnen de maand waarin de verzekering de einddatum heeft bereikt.

Wat is de koers van Hollands Welvaren?

De koers van Hollands Welvaren vindt u bij koersinformatie.

Factsheets

Factsheets van Hollands Welvaren en de Indexfondsen.

Heeft u al een Mijn Waard account?

Mijn Waard is uw online polismap. Hierin staan uw verzekeringsgegevens en andere belangrijke zaken overzichtelijk bij elkaar. Heeft u al een account dan kunt u inloggen via de button. Heeft u nog geen account, kijk dan naar het stappenplan.