Direct naar inhoud

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Waard is zich bewust van haar maatschappelijke rol als verzekeraar. Het beleid van Waard is gebaseerd op zowel ‘do good’ als ‘do no harm’ principes. De do good principes heeft Waard geïmplementeerd in haar bedrijfsvoering.

In de moderne kantooromgeving van Waard zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen genomen, zoals:

  • papierloos werken
  • recycling van cartridges
  • afvalscheiding

Sinds 2020 heeft Waard een mobiliteitsbudget voor haar medewerkers. Waard spant zich in om de CO2 uitstoot te beperken. Jaarlijks rapporteert Waard aan Chesnara hierover.

Duurzaamheid

Beleggingen


Bij onze beleggingen houden wij bewust rekening met maatschappelijke criteria, sociale aspecten en het milieu. Waard erkent de waarde en het belang van een ESG praktijk voor beleggingen conform de processen en principes van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Priciples on Business and Huma Rights (UNGP's). Waard volgt hierbij het ESG beleid van Chesnara Plc. Waard hanteert een uitsluitingenlijst (‘do no harm’). Deze lijst sluit aan bij de internationale sanctie- en freezelisten. De uitsluitingenlijst wordt in overleg met een beleggingsadviseur aangepast aan de maatschappelijke omstandigheden. Waard heeft een due diligence procedure ontwikkeld, op basis van het IMVO om er zeker van te zijn dat haar beleggingen altijd voldoen aan dit beleid.