Heeft u een klacht?

Wij weten dat u correcte dienstverlening van ons verwacht. Wij doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze producten of onze dienstverlening. Dat vinden wij oprecht vervelend. Daarom nemen wij uw klacht serieus en behandelen wij deze zorgvuldig. Het doel is om u, indien mogelijk, alsnog tevreden te stellen en klachten in de toekomst te verminderen of te voorkomen. Wij zien een klacht als een signaal om ons beleid of onze dienstverlening te verbeteren.

Wat is een klacht?

Iedere uiting van onvrede van u over ons of over een partij waarmee wij samenwerken is een klacht. Uiteraard gaat het hier om onvrede die niet snel kan worden opgelost.

Klachtenprocedure

Omdat wij klachten serieus nemen en zorgvuldig behandelen hebben wij een heldere klachtenprocedure. Deze voldoet aan de Gedragscode Klachtenbehandeling, aan het 'Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, jaargang 2006' en aan de privacywetgeving, zie hiervoor ons privacybeleid.

Stap 1: U richt uw klacht aan de betrokken afdeling.


U geeft uw klacht eerst door aan de betrokken afdeling. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

Zet in uw brief of e-mail altijd uw polisnummer, uw naam en uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht.

U ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Lukt het ons niet binnen de verwachte termijn van 10 werkdagen te reageren dan stellen wij u hiervan op de hoogte onder vermelding van de oorzaken van de vertraging. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging onze inhoudelijke reactie.

Lees meer over stap 2 van de klachtenprocedure