Heeft u een klacht?

Wij weten dat u correcte dienstverlening van ons verwacht. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze producten of onze dienstverlening. Dat vinden wij oprecht vervelend voor u. Daarom nemen wij uw klacht serieus en behandelen deze zorgvuldig. Het doel is om u, indien mogelijk, alsnog tevreden te stellen en klachten in de toekomst te verminderen of te voorkomen. Wij zien een klacht als een signaal om ons beleid, onze producten of onze service te verbeteren.

Wat is een klacht?

Iedere uiting van ongenoegen van u over ons of over een partij waarmee wij samenwerken is een klacht. Een normale uitwisseling van argumenten valt hier niet onder. Een enkele kleine vergissing, zoals een verschrijving of iets dergelijks, merken we ook niet aan als klacht.

Klachtenprocedure

Omdat wij klachten serieus nemen en zorgvuldig behandelen hebben wij een heldere klachtenprocedure. Deze voldoet aan de 'richtlijnen interne klachtenprocedure' van het KiFiD en aan het 'Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, jaargang 2006' en aan de privacywetgeving, zie hiervoor ons privacybeleid.

Stap 1: U richt uw klacht aan de betrokken afdeling.


U geeft uw klacht eerst door aan de betrokken afdeling. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

Zet in uw brief of e-mail altijd uw polisnummer, uw naam en uw adres. Geef ook een duidelijke omschrijving van uw klacht.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht over uw verzekering. Bij een ingewikkelde vraag duurt het misschien langer voordat wij inhoudelijk kunnen reageren, omdat bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen bericht dat het antwoord iets langer duurt en wanneer u wél antwoord kunt verwachten.

Lees meer over stap 2 van de klachtenprocedure