Nieuws

Uitbetalingen in de maand mei

Dinsdag 7 maart 2017 om 16:44| Waard Verzekeringen

Ontvangt u van ons een maandelijkse uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid? In de maand mei valt de laatste donderdag op Hemelvaartsdag. Op deze dag verwerkt de bank op de normale manier de uitbetalingen en zult u dus uw uitkering gewoon op die dag ontvangen.

lees meer

Hollands Welvaren Leven N.V. heeft haar activiteiten overgedragen aan Waard Leven N.V.

Donderdag 26 januari 2017 om 10:10| Directie

Hollands Welvaren Leven N.V. heeft haar activiteiten overgedragen aan Waard Leven N.V.

Waarom deze overdracht?

Sinds 2005 verkoopt Hollands Welvaren Leven N.V. geen verzekeringen meer. Een deel van de verzekeringen van Hollands Welvaren Leven N.V. heeft zijn einddatum bereikt of zal binnenkort eindigen. Dit heeft tot gevolg dat er steeds minder verzekeringen overblijven binnen Hollands Welvaren Leven N.V. Het is dus efficiënter om de nog overgebleven verzekeringen samen te voegen met de verzekeringen van haar moederbedrijf, Waard Leven N.V.

Wat betekent dit voor de polishouders?

Helemaal niets! Voor de verzekering heeft deze overdracht geen gevolgen. De verzekering blijft doorlopen, met dezelfde rechten en plichten. Alle rechten en verplichtingen van Hollands Welvaren Leven N.V. gaan volledig over naar Waard Leven N.V. De administratie zal ook na de overdracht worden uitgevoerd door Waard Verzekeringen B.V., dus dezelfde contactpersonen en contactgegevens.
Voor de aankondiging in de Staatscourant kunt u klikken op deze link.

lees meer

Waard Garantie Indexfonds gestopt

Zaterdag 1 oktober 2016 om 11:52| Waard Verzekeringen

Wij stoppen per 1 oktober 2016 met het Garantie Indexfonds, als u klant bent bij ons en u heeft een Index beleggingsverzekering, dan bent u door ons per brief op de hoogte gebracht.
Wij stoppen met dit fonds, omdat we vinden dat dit fonds, onder de huidige economische omstandigheden, niet meer voldoet. De marktrente in Nederland is al een paar jaar zeer laag. Het Garantie Indexfonds levert nu geen rendement op. Deze situatie kan nog langere tijd blijven bestaan. Daarom zijn we gestopt met dit fonds.

lees meer

Naamswijziging Tadas Verzekeringen

Woensdag 31 augustus 2016 om 08:15| Directie Waard Verzekeringen

De naam Tadas Verzekeringen B.V. is recent gewijzigd naar Waard Verzekeringen B.V. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor uw verzekering(en). Wel ziet u een andere naam op uw afschrift bij de incasso. Vanaf de incasso van september 2016 staat bij de afschrijving Waard Verzekeringen B.V. in plaats van Tadas Verzekeringen B.V.

lees meer

Jan Boven overleden

Donderdag 2 juni 2016 om 10:25| Directie Waard Verzekeringen

Groot is de verslagenheid binnen onze organisatie nu op 28 mei 2016 is overleden Jan Boven.
Jan Boven is als lid van onze raad van commissarissen sinds 2010 aan onze organisaties verbonden geweest.
Hij heeft zich, tot op het laatst, met grote deskundigheid en betrokkenheid ingezet. Dit heeft zeer veel indruk op ons gemaakt. Wij zullen zijn inbreng missen.

lees meer
1
...
3 4 5