Direct naar inhoud

Stappenplan

Stappenplan

Hieronder vindt u de diverse stappenplannen die wij gemaakt hebben.

Er is een stappenplan voor het aanmaken van Mijn Waard, voor het indienen van een claim en een stappenplan voor het beëindigen van een verzekering.

Stappenplan hoe maak ik Mijn Waard aan

1

Aanmaken

Hiernaast leest u hoe u zich registreert om een account
aan te maken.

2

e-mailadres

Om Mijn Waard aan te kunnen maken hebben wij uw e-mailadres nodig. Laat ons uw e-mailadres weten via info@waardverzekeringen.nl en wij verwerken uw e-mailadres zo snel mogelijk. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier om het e-mailadres aan ons door te geven.

3

Registreren

U ontvangt van ons bericht zodra wij uw e-mailadres in onze administratie hebben opgenomen.
Via de knop ‘Mijn Waard’ bovenaan onze website kunt u het account aanmaken. U klikt daarna op ‘REGISTREER HIER’. U hebt de volgende gegevens nodig:
• De geboortedatum van de verzekeringnemer
• Uw e-mailadres
• Uw relatienummer

4

Activeringscode

Na het registreren ontvangt u per e-mail een activeringscode van ons. U logt in op ‘Mijn Waard’ met de net aangemaakte gebruikersnaam en het wachtwoord. U wordt gevraagd om de activeringscode in te voeren. U kunt deze het beste kopiëren en plakken. Na het invoeren van de activeringscode komt u in uw ‘Mijn Waard’ omgeving.

5

Wat kan ik doen in Mijn Waard

U kunt in ‘Mijn Waard’ uw verzekeringsgegevens inzien en beheren. U kunt wijzigingen doorvoeren op uw gegevens en correspondentie inzien die wij voor u hebben klaargezet.

U kunt in ‘Mijn Waard’ de volgende wijzigingen doorvoeren:
• Uw adres wijzigen of gegevens toevoegen zoals een ontbrekend telefoonnummer
• Uw bankrekeningnummer voor de incasso wijzigen (let op dat u hem wijzigt en niet een nieuwe toevoegt)

Documenten uploaden in ‘Mijn Waard’:
Om een document te kunnen uploaden moet het document dat u wil uploaden wel opgeslagen zijn op uw eigen computer. Om een document te uploaden volgt u de volgende stappen:
• Inloggen in "Mijn Waard"
• U gaat naar "Mijn gegevens"
• Vervolgens kiest u: "actie"
• Daarna gaat u naar: documenten uploaden en kiest u het document dat u wilt uploaden. U selecteert hierbij dus een document dat op uw eigen computer staat opgeslagen.
• Nadat u het document heeft geselecteerd kiest uit de lijst met documentsoorten de juiste naam voor uw document.
• Vervolgens vult u het veld beschrijving in. Dit is een verplicht veld. U kunt hier het beste kiezen voor een omschrijving die overeenkomt met het document dat u upload. Gaat het om een bankafschrift? Dan vult u de omschrijving "bankafschrift" in.
• Na deze stappen staat het document met de gekozen naam bij ons in de werkvoorraad.
Heeft u een document dat uit meerdere pagina’s bestaat? Zorgt u er dan voor dat het als 1 document geüpload wordt en dat u niet alle pagina’s los van elkaar upload. Heeft u niet de mogelijkheid om het document als 1 geheel te uploaden? Dan kunt u het document beter via de mail of per post naar ons toesturen.

Stappenplan indienen claim

1

Kies een dekking

Hieronder kiest u voor welke dekking u een claim wilt indienen. Hierna volgt u de verdere stappen. Het is belangrijk dat u alle informatie die wij vragen naar ons opstuurt. Vergeet u niet het meldingsformulier helemaal in te vullen en uw handtekening te zetten?

2

U dient een claim in

Iemand in uw naaste omgeving is overleden. Wij bieden u onze oprechte deelneming aan met dit verlies. Heeft de overledene een overlijdensrisicoverzekering bij ons afgesloten? Dan kunt u een claim bij ons indienen. 

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Een kopie van de akte van overlijden.
• Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier overlijden. U vindt dit formulier bij stap 4.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die het formulier invult. U moet uw foto en het BSN afschermen.
• Een kopie bankafschrift van de wettige erfgenamen.

4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het meldingsformulier overlijden.

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U bent arbeidsongeschikt geworden en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u bij ons een dekking ‘arbeidsongeschiktheid’ heeft of een dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U leest op het formulier welke gegevens u moet afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
 • Een kopie van de rapportages van de bedrijfsarts, keuringsarts en/of het UWV.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Voor zowel de dekking dekking ‘arbeidsongeschiktheid’ als de dekking ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ moet u een meldingsformulier invullen.

Maakt u aanspraak op de dekking arbeidsongeschiktheid?
Dan vindt u hier het gecombineerde meldingsformulier.

Maakt u aanspraak op de dekking premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?
Dan vindt u hier het meldingsformulier PVA. 

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in.

U bent opgenomen geweest en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u tenminste 24 uur opgenomen bent geweest. 

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en het BSN afschermen.
• Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
• Een bevestiging van het ziekenhuis of de instelling dat u opgenomen bent geweest (met opname- en ontslagdatum).

4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier.

U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U wilt een claim indienen op de dekking blijvende invaliditeit. Dat kan als er bij u sprake is van blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
 • Een bevestiging van uw blijvende invaliditeit en het ongeval door de behandelend artsen/specialisten.
 • Een kopie van het proces-verbaal (als dit is opgemaakt).
 • Als u deze in uw bezit heeft: kopie rapportages van (bedrijfs)arts, arbodienst en/of het UWV.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier.
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

 

2

U dient een claim in

U wilt een claim indienen op de dekking ernstige aandoeningen. Dat kan als u aan een aandoening lijdt die specifiek in de polisvoorwaarden staat vermeld.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
 • Een kopie van de in uw bezit zijnde medische informatie over het letsel, die ziekte of aandoening die u heeft.
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het gecombineerde meldingsformulier. 
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdf-bestand) en e-mailen naar:
medischedienst@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. de medische dienst
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Lukt het niet om het meldingsformulier te printen? Belt u ons dan. Wij sturen het formulier dan per post naar u toe. Het telefoonnummer van de afdeling claimafhandeling is 088-3741000. Wij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

2

U dient een claim in

U bent werkloos geworden en u wil hiervoor een claim indienen. Dat kan als u onvrijwillig werkloos bent geworden en u recht heeft op een uitkering van het UWV in verband met werkloosheid

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw claim in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend gecombineerd meldingsformulier. U vindt dit formulier bij stap 4.
 • Een kopie van de toekenning werkloosheidsuitkering van het UWV (uw BSN moet afgeschermd worden).
 • Een kopie van de betaalspecificatie(s) van uw WW-uitkering vanaf het begin van de werkloosheid (uw BSN moet afgeschermd worden).
 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst.
 • Een kopie van uw laatste loonstrook.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U moet uw foto en BSN afschermen.
 • Een kopie bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) waarop uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder staan vermeld (geen kopie bankpas).
4

Hoe kunt u uw claim indienen?

Hier vindt u het meldingsformulier werkloosheid. 
U kunt het meldingsformulier printen, invullen, ondertekenen en met de gevraagde gegevens scannen (pdfbestand) en e-mailen naar:
claim@waardverzekeringen.nl

U kunt het meldingsformulier per post sturen naar:
Waard Verzekeringen
T.a.v. afdeling claimafhandeling
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Stappenplan beëindigen verzekering

1

Een verzoek tot beëindiging indienen

Hiernaast kiest u wat voor soort verzekering u heeft. Hierna volgt u de verdere stappen. Het is belangrijk dat u alle informatie die wij vragen naar ons opstuurt.

2

Wanneer kan uw verzekering beëindigd worden

In de meeste gevallen kan de verzekering per direct beëindigd worden. Als de verzekering verpand is moet de pandhouder eerst afstand doen van het pandrecht voordat wij uw verzekering kunnen beëindigen. Dit omdat de pandhouder recht heeft op de uitkering van uw verzekering. Dit betekent dat u de financiering moet hebben ingelost of dat er geen bescherming meer nodig is.

Of uw verzekering per direct te beëindigen is staat in uw polisvoorwaarden benoemd. In uw online portaal Mijn Waard vindt u welke voorwaarden van toepassing zijn op uw verzekering. Heeft u nog geen account voor Mijn Waard? Lees hier wat u dan kunt doen: Mijn Waard

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw verzekering te kunnen beëindigen hebben wij gegevens van u nodig. Mocht er sprake zijn van een verzekering met twee verzekeringsnemers dan hebben wij van beide verzekeringnemers onderstaande gegevens nodig.

 • Een getekend verzoek tot beëindiging. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken: Beëindigingsformulier
 • Kopie van de voorzijde van een geldig legitimatiebewijs. Uw foto en het BSN nummer moeten hierbij afgeschermd worden. 

Als uw verzekering volgens onze administratie verpand is vragen wij de pandhouder of zij afstand doen van het pandrecht zodra wij uw gegevens ontvangen hebben. Zonder deze toestemming kunnen wij uw verzekering niet beëindigen.

4

Per wanneer beëindigen wij uw verzekering

Bij sommige verzekeringen is er sprake van een opzegtermijn. Als dat van toepassing is informeren wij u hierover. Voor de overige verzoeken wordt de verzekering beëindigd per de premievervaldatum na ondertekening van het verzoek tot beëindiging. Als de pandhouder per een latere datum afstand doet van het pandrecht dan rekenen wij vanaf deze datum de beëindigingsdatum uit.

U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw verzekering hebben beëindigd. Hierin staat vermeld per welke datum wij uw verzekering hebben beëindigd. 

2

Wanneer kan uw verzekering beëindigd worden

U kunt uw verzekering iedere vijf jaar na de ingangsdatum stopzetten. Dit is geregeld in de wet in artikel 940 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Wij kunnen uw verzekering stopzetten als u voor het verstrijken van deze periode een schriftelijk verzoek tot beëindiging aan ons stuurt. U ontvangt van ons een bericht per wanneer uw verzekering beëindigd wordt, wat de premieteruggave is en dat wij de termijn van vijf jaar voor u in de gaten houden.

Als de verzekering verpand is moet de pandhouder afstand doen van het pandrecht voordat wij uw verzekering kunnen beëindigen. Dit omdat de pandhouder recht heeft op de uitkering van uw verzekering. Dit betekent dat u de financiering moet hebben ingelost, dat er geen bescherming meer nodig is of dat u een andere verzekering ter bescherming van de financiering heeft afgesloten.

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw verzekering te kunnen beëindigen hebben wij gegevens van u nodig. Wij vragen deze gegevens bij u op vlak voordat de verzekering beëindigd kan worden.

 • Een getekend verzoek tot beëindiging. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken: Beëindigingsformulier
 • Kopie van de voorzijde van een geldig legitimatiebewijs. Uw foto en het BSN nummer moeten hierbij afgeschermd worden.
 • Kopie van een bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) van maximaal één maand oud waarop zowel de tenaamstelling als het IBAN staat vermeld. 

Als uw verzekering volgens onze administratie verpand is vragen wij de pandhouder of zij afstand doen van het pandrecht. Dit vragen wij op voordat wij de gegevens bij u opvragen. Zonder deze toestemming kunnen wij uw verzekering niet beëindigen.

4

Per wanneer beëindigen wij uw verzekering

Uw verzekering wordt beëindigd per de vijfjaarstermijn. U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw verzekering hebben beëindigd. Hierin staat vermeld per welke datum wij uw verzekering hebben beëindigd en welk bedrag wij hebben uitbetaald. 

2

Wanneer kan uw verzekering beëindigd worden.

In de meeste gevallen kan de verzekering per direct beëindigd worden. Als de verzekering verpand is moet de pandhouder eerst afstand doen van het pandrecht voordat wij uw verzekering kunnen beëindigen. Dit omdat de pandhouder recht heeft op de uitkering van uw verzekering. Dit betekent dat u de financiering moet hebben ingelost of dat er geen bescherming meer nodig is.

Of uw verzekering per direct te beëindigen is staat in uw polisvoorwaarden benoemd. In uw online portaal Mijn Waard vindt u welke voorwaarden van toepassing zijn op uw verzekering. Heeft u nog geen account voor Mijn Waard? Lees hier wat u dan kunt doen:

3

Wij hebben informatie van u nodig

Om uw verzekering te kunnen beëindigen hebben wij gegevens van u nodig. Mocht er sprake zijn van een verzekering met twee verzekeringsnemers dan hebben wij van beide verzekeringnemers onderstaande gegevens nodig.

 • Een getekend verzoek tot beëindiging. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken: Beëindigingsformulier
 • Kopie van de voorzijde van een geldig legitimatiebewijs. Uw foto en het BSN nummer moeten hierbij afgeschermd worden (voor uitleg waarom en hoe u dit doet verwijzen wij u naar de “Veelgestelde” vragen op onze website). 
 • Kopie van een bankafschrift (of uitdraai internetbankieren) van maximaal één maand oud waarop zowel de tenaamstelling als het IBAN staat vermeld. 

Als uw verzekering volgens onze administratie verpand is vragen wij de pandhouder of zij afstand doen van het pandrecht zodra wij uw gegevens ontvangen hebben. Zonder deze toestemming kunnen wij uw verzekering niet beëindigen.

4

Per wanneer beëindigen wij uw verzekering

Uw verzekering wordt beëindigd per de eerste premievervaldatum na ondertekening van het verzoek tot beëindiging. Als de pandhouder per een latere datum afstand doet van het pandrecht dan rekenen wij vanaf deze datum de beëindigingsdatum uit.

U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw verzekering hebben beëindigd. Hierin staat vermeld per welke datum wij uw verzekering hebben beëindigd en wat de waarde is die wij hebben uitbetaald. 

Stappenplan indienen klacht

1

Stappenplan indienen klacht

Heeft u een klacht?
Hoe u een klacht kunt indienen staat beschreven in dit stappenplan.

2

Klacht indienen

U dient bij ons uw klacht in. Dit doet u door het klachtenformulier in te vullen en aan ons te mailen.
Geef in het formulier duidelijk aan waar u niet tevreden over bent en wat de door u gewenste oplossing is.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie op uw klacht. Bij complexere klachten hebben wij soms meer tijd nodig. Wij zullen u dit vertellen en ook aangeven hoeveel tijd wij verwachten nodig te hebben. Dit zal nooit langer zijn dan zes weken nadat u uw klacht bij ons hebt ingediend.

3

Bezwaar over afwikkeling van uw klacht

Bent u ontevreden over de afwikkeling van uw klacht?
Dan kunt u uw klacht sturen aan de directie van Waard. Dit doet u door het klachtenformulier 'directie' in te vullen en aan ons te mailen.
Onze directie beoordeelt of bij de behandeling van uw klacht de juiste stappen zijn genomen. Ook onderzoekt de directie of er andere mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen. U ontvangt binnen zes weken na indiening van uw bezwaar een inhoudelijke reactie van onze directie.

 

4

U richt uw klacht aan het KiFiD.

Bent u er met ons niet uitgekomen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot drie maanden nadat u van ons een inhoudelijke reactie heeft ontvangen.
De procedure voor het indienen van een klacht bij het KiFid vindt u op de website van het KIFID: www.kifid.nl

De gegevens van het KiFiD zijn:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
E-mail: consumenten@kifid.nl

Burgerlijke rechter
Als u uw klacht niet voor wilt leggen aan het KiFiD kunt u deze ook voorleggen aan de bevoegde rechter.