Vergunningen

Waard verzekeringen vergunningen

Waard Leven N.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000428 en beschikt over de vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) om het levensverzekeringsbedrijf uit te oefenen. 

Waard Leven N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36044938.

Waard Schade N.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000626 en beschikt over de vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Waard Schade N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36036208.

Waard Verzekeringen B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12040140.

Waard Verzekeringen B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36047736.

Op al onze producten, diensten en voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Autoriteit Financiële markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. Dat wil zeggen dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van alle partijen die te maken hebben met de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

Bezoekadres: 
Vijzelgracht 50 
1017 HS Amsterdam 

Telefoon: +31(0)20 797 20 00 
Telefax: +31(0)20 797 38 00
Postadres: 
Postbus 11723 
1001 GS Amsterdam 

Internet: www.afm.nl 
E-mail: info@afm.nl

De Nederlandsche bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat verzekeraars, banken, pensioenfondsen en andere financiële dienstverleners solide bedrijven zijn, die nu en straks hun verplichtingen aan anderen kunnen nakomen. DNB houdt daarnaast toezicht op het goed functioneren van het betalingsverkeer. Bovendien toetst DNB de deskundigheid en integriteit van beleidsbepalers. 
Internet: www.dnb.nl 
E-mail: info@dnb.nl

Bezoekadres: 
Westeinde 1 
1017 ZN Amsterdam 

Telefoon: +31(0)20 524 91 11 
Telefax: +31(0)20 524 95 00
Postadres: 
Postbus 98 
1001 GS Amsterdam