Direct naar inhoud

Uitkeringsprocedure

Uitkeringsprocedure

Hoe meldt u uw claim?
U kunt een claim indienen door een meldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en naar ons op te sturen. Alle informatie over het indienen van uw claim vindt u via het stappenplan op onze website.

Wij nemen uw claim in behandeling.
Dit doen wij binnen 2 werkdagen nadat wij het meldingsformulier van u hebben ontvangen. Wij beoordelen dan het meldingsformulier en alle meegestuurde gegevens. Heeft u niet alle gevraagde gegevens opgestuurd? Dan krijgt u een brief waarin wij vragen om de ontbrekende gegevens. Wij kunnen uw claim dan nog niet verder in behandeling nemen.
Als wij extra informatie nodig hebben van bijvoorbeeld uw huisarts of de financieringsmaatschappij, dan schrijven wij deze aan met de vraag om informatie te verstrekken. Wij wachten maximaal 3 weken op deze informatie, daarna sturen wij een herhalingsbrief. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Het beoordelen van de opgevraagde informatie.
De opgevraagde informatie wordt zo snel mogelijk, maar zeker binnen 2 weken na ontvangst, door ons beoordeeld. Soms geeft de ontvangen informatie aanleiding tot meer vragen. In dat geval zullen wij nog een keer schriftelijk informatie opvragen. Dat de ontvangen informatie binnen 2 weken wordt beoordeeld betekent niet dat u daarna gelijk iets van ons hoort, soms wachten wij nog op informatie van een andere partij. Ook heeft het te maken met de claimprocedure die doorlopen moet worden, hieronder leest u hier nog meer over.

 

Hoe gaat het verder.

Hoe gaat het verder als we alle informatie hebben ontvangen?
Hebben we alle benodigde informatie ontvangen? Dan beoordeelt de medische dienst uw medische gegevens en die geeft daarna een advies af aan de claimbehandelaar. Alleen medewerkers van de medische dienst en de medisch adviseur kunnen uw medische gegevens inzien.

De claimbehandelaar beslist.
De claimbehandelaar toetst de verzamelde informatie en het advies van de medische dienst aan de voorwaarden van uw verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbehandelaar een besluit.

Wij informeren u over de claimbeslissing.
U ontvangt van ons een brief waarin u leest of u recht heeft op een uitkering of premievrijstelling. Heeft u geen recht heeft op een uitkering of premievrijstelling? Dan leest u ook gelijk waarom niet.

Hoe lang duurt de afhandeling van uw claim?
De gemiddelde duur van de afhandeling van een claim is afhankelijk van de dekking:
• Arbeidsongeschiktheid: 90 dagen
• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: 60 dagen
• Ziekenhuisdaggeld: 60 dagen
• Werkloosheid: 60 dagen
• Overlijden: 60 dagen
• Ernstige aandoeningen: 90 dagen
• Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval: de claim wordt uiterlijk 2  jaar na het ongeval afgerond. Het is hierbij belangrijk dat de blijvende graad van invaliditeit is vastgesteld.

Soms duurt de afhandeling van uw claim langer omdat de opgevraagde informatie niet wordt opgestuurd. U kunt er zelf ook voor zorgen dat uw claim zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Dit doet u door de gevraagde informatie op te sturen of door de arts die wij hebben aangeschreven te vragen de gevraagde informatie aan ons op te sturen.