Algemeen

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb over mijn lopende verzekering?

Voor al uw vragen over uw verzekering kunt u de veelgestelde vragen bekijken. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Wellicht vindt u de informatie in uw online polismap, Mijn Waard. Bij de veelgestelde vragen leest u hoe u een account kunt aanmaken. Voor overige vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier of belt u 088 – 374 1000. 

Wat houdt een waardeoverdracht in en wat heeft de verzekeraar hier voor nodig?

Bij een waardeoverdracht verplaatst u het tegoed van een lijfrenteverzekering of kapitaalverzekering van de ene financiële instelling (bank of verzekeraar) naar de andere. Voor een soepele overdracht zijn alle afspraken omtrent waardeoverdracht vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Klik hier voor meer informatie en de benodigde gegevens.

Wordt er toezicht gehouden op verzekeraars?

Ja, de Nederlandsche Bank (DNB) houdt prudentieel toezicht. Dit betekent dat zij verzekeraars in de gaten houdt en bekijkt of er voldoende geld is om verplichtingen na te komen. DNB controleert of de bestuurders deskundig en betrouwbaar zijn en of de verzekeraars alle nodige vergunningen hebben. Daarnaast houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gedragstoezicht. Er wordt dan bekeken of verzekeraars zich correct gedragen. Onze vergunningen vindt u hier.

Wie is wie: begunstigde, verzekerde, premiebetaler ...

Er zijn veel mensen betrokken bij een verzekering. Soms heeft één persoon meerdere 'rollen'; soms niet. We leggen het graag even uit.

 • Verzekeringnemer: dat is de persoon die de verzekering sluit.
 • Verzekerde: dat is degene die verzekerd is. Als hij of zij binnen de looptijd van de verzekering overlijdt wordt uitgekeerd aan de begunstigde.
 • Begunstigde: degene die de uitkering ontvangt. (dat kunnen meerdere personen zijn, denk aan kinderen)
 • Premiebetaler: degene die de premie betaalt.

Kan ik een nieuwe verzekering bij jullie sluiten?

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u al klant zijn, of zijn geweest bij Waard Leven (vroeger DSB Leven). Wij hebben alleen de mogelijkheid om online een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Als uw huidige overlijdenrisicoverzekering van Waard Leven de einddatum bereikt ontvangt u ongeveer twee maanden van tevoren een voorstel van ons voor een nieuwe verzekering. Loopt uw huidige overlijdensrisicoverzekering nog, maar wilt u hier iets aan wijzigen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Een wijziging moet schriftelijk worden doorgegeven aan ons. U kunt uw wijziging sturen naar: Waard Verzekeringen B.V. Postbus 68 1687 ZH WOGNUM Of per e-mail. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Hoelang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn e-mail of brief?

Voor informatie over onze reactietermijnen klikt u hier.

Hoe kan ik een kopie van mijn polis opvragen?

U kunt schriftelijk een kopie van uw polis opvragen. De verzekeraars (behalve BNP Paribas Cardif) rekenen kosten voor het verstrekken van een kopie van de polis. De reden hiervoor is dat de polis een waarde document is dat u zorgvuldig moet bewaren. De kosten voor een kopie van de polis bedragen € 12,50 per polis. U kunt de kosten overmaken op IBAN NL53ABNA0240317688 ten name van Waard Verzekeringen onder vermelding van uw naam, postcode en polisnummer. Na ontvangst van uw schriftelijke verzoek en de betaling, sturen wij u de kopie toe.
Als u de kopie opvraagt om uw gegevens in te zien dan kunt u ook toegang vragen tot Mijn Waard. In deze online omgeving vindt u de gegevens van uw verzekering. Om toegang te krijgen tot Mijn Waard moet u ons uw e-mailadres doorgeven.

Hoe zit het precies met de solvabiliteit van de verzekeraars en wat is "solvabiliteit" nu precies?

De solvabiliteit van een verzekeraar is een buffer om aan haar verplichtingen te voldoen. De aanwezige solvabiliteit van een verzekeraar wordt veelal uitgedrukt als percentage van het wettelijk minimaal aan te houden vermogen. Het solvabiliteitspercentage moet dan ook minimaal 100% zijn.

Bij verzekeringsmaatschappijen bewaakt DNB (De Nederlandsche Bank) de solvabiliteit.

De verzekeraars zijn goed solvabel, in percentages gebaseerd op Solvency II per 31 december 2018.
 
-Waard Schade N.V.            331%
-Waard Leven N.V.              643%

Mijn Waard

Wat is Mijn Waard?

Mijn Waard is uw online polismap. Hierin staan uw verzekeringsgegevens en andere belangrijke zaken overzichtelijk bij elkaar. Op de homepage ziet u bovenaan de pagina de button voor Mijn Waard. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u nog niet in het bezit van een gebruikersnaam? Neem dan contact met ons op, via telefoonnummer 088-3741000 of via e-mail.

Ik wil mijn wachtwoord wijzigen, kan dat?

Ja, dat kan. Als u ingelogd bent kunt u via de tegel Wachtwoord uw wachtwoord wijzigen.

Hoe maak ik een account aan voor Mijn Waard?

U krijgt inloggegevens toegestuurd als u een bestaande klant bent van Waard Leven en u in aanmerking komt voor het afsluiten van een nieuwe verzekering.

Als u een lopende verzekering bij ons heeft en u wilt inzage in uw gegevens, dan kunt u per e-mail bij ons inloggegevens opvragen.
 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten/kwijt.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen via het inlogscherm met uw e-mailadres of uw gebruikersnaam. U krijgt dan per e-mail een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Kan ik ook zelf wijzigingen aanbrengen in mijn gegevens?

Ja, u kunt in Mijn Waard wijzigingen doorvoeren. U gaat hiervoor via de tegel Gegevens en daarna de button Acties naar de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren. De wijzigingen die u onder andere kunt doorvoeren zijn uw adresgegevens, IBAN of uw e-mailadres.

Ik weet mijn gebruikersnaam niet meer.

U kunt uw gebruikersnaam opvragen bij de afdeling Klantenservice op telefoonnummer 088-3741000.

Het aanmaken van een account lukt niet. Wat kan hier de reden van zijn?

- E-mailadres nog niet bekend bij ons? Als wij nog niet in het bezit zijn van uw e-mailadres dan kunt u geen account aanmaken. U ontvangt namelijk van ons een activeringscode per e-mail. Als wij nog niet in het bezit zijn van uw e-mailadres dan vragen wij dit op in de door u ontvangen brief.
- Juiste geboortedatum ingevuld? U moet de gegevens van de verzekeringnemer invullen. De verzekeringnemer is degene aan wie de brief voor het aanmaken van een account is gericht.
- U heeft al een account? Het kan zijn dat u in het verleden al een account heeft aangemaakt. Neem contact met ons op om dit na te gaan.
- Gebruikersnaam is al bekend? Het is mogelijk dat u een gebruiksnaam wilt gebruiken die iemand anders al in gebruik heeft. Kies in dit geval een andere gebruikersnaam.

Wat moet ik doen als ik geen activeringscode heb ontvangen?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij sturen u dan binnen 2 werkdagen de activeringscode toe per e-mail.

Ik gebruik Mijn Waard met een iPad.

Dat kan, u kunt uw iPad hiervoor gebruiken. We adviseren daarvoor wel om via de App Store de Chrome Webbrowser te installeren. En via deze app Mijn Waard te bezoeken. U doet dit door onze homepage www.waardverzekeringen.nl te openen via deze app en daarna op de button Mijn Waard te klikken.

Hoe kan ik een document uploaden in Mijn Waard?

Vanaf nu kunt u ook documenten bij ons aanleveren via de vertrouwde omgeving van "Mijn Waard". In "Mijn Waard" heeft u de mogelijkheid om documenten te uploaden. Na het uploaden komt het document meteen in uw eigen dossier te staan. Om te kunnen uploaden moet het document dat u wil uploaden wel opgeslagen zijn op uw eigen computer.

Om een document te uploaden volgt u de volgende stappen:

 • Inloggen in "Mijn Waard"
 • U gaat naar "Mijn gegevens"
 • Vervolgens kiest u: "actie"
 • Daarna gaat u naar: documenten uploaden en kiest u het document dat u wilt uploaden. U selecteert hierbij dus een document dat op uw eigen computer staat opgeslagen.
 • Nadat u het document heeft geselecteerd kiest uit de lijst met documentsoorten de juiste naam voor uw document.  
 • Vervolgens vult u het veld beschrijving in. Dit is een verplicht veld. U kunt hier het beste kiezen voor een omschrijving die overeenkomt met het document dat u upload. Gaat het om een bankafschrift? Dan vult u de omschrijving "bankafschrift" in.
 • Na deze stappen staat het document met de gekozen naam bij ons in de werkvoorraad.

Heeft u een document dat uit meerdere pagina’s bestaat? Zorgt u er dan voor dat het als 1 document geüpload wordt en dat u niet alle pagina’s los van elkaar upload. Heeft u niet de mogelijkheid om het document als 1 geheel te uploaden? Dan kunt u het document beter via de mail of per post naar ons toesturen.

Verzekeringen sluiten via deze site

Ik heb een verzekering afgesloten, maar heb geen polis ontvangen.

De polis wordt u binnen 5 werkdagen na het aanvragen van de verzekering per e-mail toegestuurd. Als u de polis niet per e-mail heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice op telefoonnummer 088-3741000.

Hoe verloopt de procedure van het online afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering?

Als u in aanmerking komt voor het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering dan ontvangt u van ons inloggegevens zodat u via onze website de nieuwe verzekering kunt aanvragen. U vult de gevraagde gegevens in en u beantwoordt enkele gezondheidsvragen. U leest direct of de aanvraag medisch geaccepteerd is of niet.

 • Uw aanvraag is medisch geaccepteerd? Wij nemen de aanvraag verder in behandeling en zodra deze is goedgekeurd ontvangt u uw polisblad binnen 5 werkdagen per e-mail en kunt u uw polisgegevens terugvinden in uw persoonlijke digitale polismap Mijn Waard. Als wij uw aanvraag niet goedkeuren nemen wij contact met u op.  
 • Uw aanvraag is medisch afgewezen? U heeft dan geen mogelijkheid om bij ons een verzekering af te sluiten. Het betekent niet dat u niet verzekerbaar bent, maar wel dat u niet binnen het acceptatiekader van Waard Verzekeringen valt. U kunt tot drie dagen na de afwijzing telefonisch contact opnemen met de medische dienst van Waard Verzekeringen om navraag te doen naar de reden van het niet tot stand komen van de verzekering.

   

Waarom wordt er een minimaal termijnbedrag van € 25,00 aangehouden?

Dit is omdat wij de kosten zo laag mogelijk willen houden. Daarom incasseren wij een premie lager dan € 25,00 niet per maand maar bijvoorbeeld per kwartaal, half jaar of jaar.

Overlijdensrisicoverzekeringen

Hoe hoog is de uitkering die ik nodig heb?

U sluit bij ons helemaal zelf een verzekering af. Dat heet execution only. Wij geven u dus geen advies; u moet zelf bepalen welke uitkering u nodig heeft. Kijk even bij de vraag over wat het nut is van een overlijdensrisicoverzekering; ongetwijfeld helpt u dat om uw keuze te maken. Kijk ook op de sites van onafhankelijke instanties en belangenverenigingen zoals het Nibud.

Wat is het nut van een overlijdensrisicoverzekering

Met de uitkering(en) uit een overlijdensrisicoverzekering kunnen u of uw nabestaanden een hypotheek aflossen; een lening aflossen; het (gezins)inkomen aanvullen, waardoor vaste lasten of prettige extra’s (hobby’s, vakanties, hulp in de huishouding) toch kunnen worden betaald; een studie van uw kinderen toch laten doorgaan; de uitvaart betalen; goed verzorgd achterblijven. Bedenk daarbij dat de sociale voorzieningen beperkt zijn en steeds minder worden. Bovendien worden veel nabestaandenpensioenen steeds soberder. U ziet: er zijn veel goede redenen om zo’n verzekering af te sluiten.

Hollands Welvaren

Kan ik de waarde van mijn Hollands Welvaren Kapitaalverzekering bijhouden?

Nee, dat is niet mogelijk. Wel kunt u op de website de koers van het fonds terug vinden op de productpagina van Hollands Welvaren. De waarde van uw verzekering kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij ons opvragen. Wij geven u dan de waarde door per de eerste dag van de huidige maand.

Hoe ontvang ik mijn jaaropgave en jaarlijkse waardeoverzicht?

U ontvangt deze niet meer per post van ons. Uw jaaropgave en jaarlijkse waardeoverzicht worden klaargezet in uw dossier in uw Mijn Waard omgeving. U ontvangt van ons een e-mail met de melding dat er een bericht voor u klaar staat in Mijn Waard. Heeft u nog geen account voor Mijn Waard? Laat ons uw e-mailadres weten via info@waardverzekeringen.nl en wij sturen u de benodigde gegevens toe om een account aan te maken.

Waar vind ik informatie over de kostenstructuur van Hollands Welvaren?

 Deze informatie vindt u op de productpagina van Hollands Welvaren. 

Wat houdt het negatieve bedrag bij premies overlijdenrisicoverzekering in op mijn jaarlijkse waarde overzicht?

Dit zijn de toegekende bonusfracties. Vanaf 1 februari 2011 worden deze fracties direct op de polis bijgeschreven. Dit is anders dan in de voorwaarden staat aangegeven. U ontvangt de bonusfracties dus altijd en niet alleen als u op de einddatum van de verzekering nog in leven bent. Aangezien het bij het kostenoverzicht als een negatief bedrag staat vermeld, houdt dit in dat u dit bedrag juist bij de waarde moet optellen.

Hoe kan mijn resultaat op het jaarlijkse waardeoverzicht negatief zijn?

De waarde van uw verzekering bestaat uit beleggingen. Als de koers per 31 december van het ene jaar lager is dan de koers per 31 december van het jaar daarvoor kan het resultaat negatief zijn. De koersdaling van de beleggingen is dan mogelijk groter geweest dan uw inleg. Voor een overzicht van het koersverloop van de laatste twee jaar klikt u hier.

Hoe verloopt de procedure voor het beëindigen van mijn Hollands Welvaren Kapitaalverzekering?

 • Uw verzoek tot afkoop moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend zijn door de verzekeringnemer. Ook hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig voor het controleren van de handtekening op het verzoek. Zodra wij het getekende verzoek tot afkoop hebben ontvangen stoppen wij de automatische incasso en wordt de waarde vastgesteld per de laatste dag van die maand (de laatste dag van de laatst geïncasseerde maand). Voorbeeld: Uw verzoek wordt op 17 mei ontvangen, de waarde wordt dan bepaald per 31 mei.
 • Als de waarde naar uzelf kan worden overgemaakt dan moet bij dit verzoek ook een kopie van een recent bankafschrift gevoegd zijn.
 • U ontvangt van ons een brief met daarin de waarde per de eerste dag van de maand waarin wij uw verzoek hebben ontvangen. Omdat de waarde van uw verzekering per het einde van de maand wordt vastgesteld kunnen wij nog geen definitieve waarde in onze brief vermelden.
 • Als uw verzekering volgens onze administratie nog verpand is aan een financiering, nemen wij contact op met de pandhouder of zij akkoord gaat met het afkopen van uw verzekering.
 • Als het verzoek tot afkoop wordt afgewezen door de pandhouder dan wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd. Wij hervatten op dat moment de automatische incasso van de premie met terugwerkende kracht.
 • Als de eventuele pandhouder heeft ingestemd met de afkoop en/of wij al uw gegevens compleet hebben dan wordt de verzekering afgekocht in uiterlijk de tweede of derde week van die maand daarop.
 • De waarde wordt dan overgemaakt naar u, of indien van toepassing naar de financieringsmaatschappij.

Wat is de procedure bij het bereiken van de einddatum van mijn Hollands Welvaren Kapitaalverzekering?

Pas na het bereiken van de einddatum van uw verzekering kunnen wij de waarde uitkeren. Dit omdat de waarde afhankelijk is van de koers op de einddatum en van het feit of de verzekerde op het moment dat de verzekering de einddatum bereikt in leven is. Bij overlijden wordt namelijk 90% van de opgebouwde waarde uitgekeerd tegenover 100% bij in leven zijn.

 • Als de verzekering verpand is aan een financiering en de financiering loopt nog dan maken wij de uitkering over naar de financieringsmaatschappij.
 • Als de verzekering niet verpand is maken wij de waarde over naar de verzekeringnemer.
Zodra wij weten wie de begunstigde van de afkoopwaarde is, ontvangt u van ons een brief. In deze brief vermelden wij de uit te keren waarde en bij deze brief zit een formulier dat u ingevuld moet retourneren samen met de volgende gegevens:
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
- Een kopie van een recent bankafschrift (alleen als de waarde niet naar uw financiering overgemaakt wordt).
Na ontvangst van deze gegevens keren wij de waarde uit. De totale verwerkingstijd is afhankelijk van de reactietermijn van zowel de financieringsmaatschappij als de verzekerde. Wij streven er naar om de uitkering te laten plaatsvinden binnen de maand waarin de verzekering de einddatum heeft bereikt.

Premiebetaling

Kan ik de verzekeringspremie ook zelf rechtstreeks betalen?

Nee, het is niet mogelijk om zelf rechtstreeks de premie te betalen. Bij het afsluiten van uw verzekering is afgesproken dat de premiebetaling periodiek via automatische incasso plaatsvindt. Het voordeel hiervan is dat de kosten laag blijven en dat u geen achterstand zult krijgen. Als de incasso niet uitgevoerd kan worden sturen wij u een betalingsherinnering met daarop de gegevens om de betaling alsnog te voldoen.

Wat moet ik doen bij een betalingsachterstand?

U moet de premie voor de verzekering zo spoedig mogelijk alsnog naar ons overmaken. U ontvangt van ons een betalingsherinnering met daarop de gegevens om de betaling alsnog te voldoen. Het is van belang om uw betalingsachterstand zo klein mogelijk te houden. Anders loopt u het risico dat de dekking van uw verzekering wordt opgeschort, dat betekent dat er tijdelijk geen dekking is op de verzekering. Bij een achterstand in de premiebetaling van meer dan drie maanden wordt de verzekering door ons beëindigd. Als u de premie niet kunt betalen dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Beëindiging

Hoe en wanneer kan ik mijn verzekering beëindigen?

Dit is afhankelijk van de voorwaarden en wanneer u de verzekering heeft afgesloten. U heeft dertig dagen bedenktijd na het ontvangen van de polis. In deze periode kunt u de verzekering nog ongedaan maken zonder verdere verplichtingen. Hoe dit moet leest u in de voorwaarden. U moet wel € 25,- administratiekosten betalen, want die kosten hebben wij dan al gemaakt om de verzekering af te sluiten.
Komt u niet meer in aanmerking voor de bedenktijd dan kunt u nalezen in de polisvoorwaarden of de verzekering (voortijdig) te beëindigen is. Als uit de verzekeringsvoorwaarden blijkt dat u de verzekering niet kunt beëindigen dan is het Verzekeringsrecht van toepassing. Hierin is bepaald dat een verzekering aan het eind van elke periode van 5 jaar schriftelijk opgezegd kan worden, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Houd rekening met een opzegtermijn van minimaal twee maanden voor het verstrijken van de 5-jaars periode.
 
U kunt uw schriftelijke verzoek tot beëindiging sturen naar:
Waard Verzekeringen B.V.
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM
Of per e-mail naar info@waardverzekeringen.nl

Waarom zou ik mijn verzekering niet beëindigen?

Het kan zijn dat het verstandig is om uw verzekering (nog) niet op te zeggen. Lees de volgende overwegingen goed door.

 • Heeft u de verzekering echt niet meer nodig?
  U heeft de verzekering afgesloten om verzekerd te zijn bij bepaalde gebeurtenissen. Door opzegging vervalt deze dekking. Het is verstandig om na te gaan of u deze dekking echt niet meer nodig heeft. Wij geven geen advies! Wij raden u aan contact op te nemen met een financieel adviseur. Deze kan uw financiële behoefte in kaart brengen en advies geven op uw specifieke situatie.
 • Nut van de verzekering
  Als u de financiering heeft ingelost, heeft de verzekering nog steeds nut. Een eventuele uitkering binnen de looptijd van de verzekering doen wij dan aan u of aan uw nabestaanden.
 • Financiering overgesloten?
  Als u een nieuwe financiering heeft afgesloten dan kunnen wij eenvoudig en kosteloos deze verzekering verpanden aan uw nieuwe geldverstrekker. U hoeft de verzekering dus niet op te zeggen bij oversluiten van de financiering.
 • Kosten nieuwe verzekering
  Een nieuwe verzekeraar zal kijken naar uw huidige leeftijd en uw huidige gezondheid. De premie kan hierdoor hoger uitvallen. Bij het afsluiten van deze verzekering hebben wij rekening gehouden met uw leeftijd en gezondheid van toen.
 • Premieteruggave
  Bij opzegging van deze verzekering heeft u mogelijk recht op terugbetaling van een deel van de betaalde premie. Omdat de verzekeringsmaatschappij kosten in rekening brengt bij beëindiging valt het bedrag van de premieteruggave vaak lager uit dan u verwacht. Heeft u poliscompensatie ontvangen vanuit de Compensatieregeling van Finqus? Wij houden dan een andere restitutiemethode aan en houden rekening met de al ontvangen compensatie
Als u toch besluit uw verzekering te beëindigen
Er kunnen zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen. Daarom adviseren wij u de verzekering zo kort mogelijk voor de opzegtermijn van twee maanden schriftelijk bij ons op te zeggen

Hoe verloopt de procedure voor het beëindigen van mijn verzekering op grond van de 5-jarentermijn?

Als u ons een schriftelijke opzegging heeft gestuurd en van ons een bevestiging heeft ontvangen dat wij de beëindigingsdatum in onze agenda hebben gezet dan houden wij deze datum voor u in de gaten. Als u een verzekering heeft die in onze administratie nog verpand blijkt te zijn, dan vragen wij ongeveer twee weken voor de 5-jarentermijn aan de pandhouder schriftelijk toestemming om de verpanding op de verzekering te beëindigen. Na ontvangst van het akkoord van de pandhouder, of als er van een verpanding geen sprake is, schrijven wij u aan om gegevens bij u op te vragen. Wij vragen u om het rekeningnummer waarnaar de premieteruggave kan worden overgemaakt, een kopie van een recent bankafschrift, een kopie van het legitimatiebewijs en uw handtekening voor het definitief maken van de beëindiging. Na ontvangst van de benodigde gegevens wordt de premieteruggave, na het verlopen van de 5-jarentermijn, op het opgegeven rekeningnummer overgemaakt. Als de pandhouder niet instemt met beëindiging van de verpanding op uw verzekering ontvangt u van ons een brief hierover. Wij nemen de beëindiging dan niet verder in behandeling en laten de verzekering ongewijzigd doorlopen tot de einddatum van de verzekering.

Welke berekening wordt gebruikt bij het uitrekenen van de premieteruggave?

Welke berekening wij gebruiken is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is of u zich heeft aangemeld voor de Compensatieregeling van Finqus (voorheen DSB Bank). Als u zich daarvoor heeft aangemeld dan komt de berekening zoals vermeld in de polisvoorwaarden te vervallen. Vanuit de Compensatieregeling worden twee berekeningen aangegeven en de meest gunstige daarvan wordt aangehouden. Welke berekening het gunstigst is verschilt per verzekering. Heeft u zich niet aangemeld voor de Compensatieregeling? Dan houden wij de berekening uit de polisvoorwaarden aan. Als in de voorwaarden geen berekening wordt vermeld dan gebruiken wij de berekening die in andere voorwaarden van dezelfde verzekeraar staat vermeld. Een voorbeeld van een berekening volgens de 78-methode ziet u hieronder.
 
Voorbeeld 78-methode bij aankoop na 5 jaar

Koopsom € 3.000,00  
Looptijd
in jaren
20

 
Looptijd
in maanden
240

=N

Afkoop
na jaren
5

 
In maanden 60 =T
Kosteninhouding
bij afkoop
7,5%

 
Omrekeningsfactor
78-methode
((N-T) x (N-T+1))

: (N x (N+1))

In voorbeeld

((240-60) x (240-60+1)) 32580

: (240 x (240+1)) : 57840

Omrekeningsfactor
na 5 jaar
0,56328

 
Afkoopsom met 
kosteninhouding
€ 1.563,10

 

Waarom moet ik belasting betalen over de restitutie van mijn verzekering bij arbeidsongeschiktheid?

Omdat u over elke uitkering die u uit de verzekering ontvangt, zowel een schade-uitkering als een premieteruggave, belasting moet betalen. De reden hiervan is dat de betaalde koopsom voor de dekking bij arbeidsongeschiktheid in het jaar van afsluiten aftrekbaar was van de Inkomstenbelasting. Wij moeten van elke premieteruggave van een dekking bij arbeidsongeschiktheid opgave doen aan de Belastingdienst. Alle klanten waarbij dat van toepassing is hebben van ons een fiscale opgave ontvangen.

Hoe verloopt de procedure voor het beëindigen van mijn Hollands Welvaren Kapitaalverzekering?

 • Uw verzoek tot afkoop moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend zijn door  de verzekeringnemer.
 • Als de waarde naar uzelf kan worden overgemaakt dan moet bij dit verzoek ook een kopie van een recent bankafschrift gevoegd zijn.
 • Als uw verzekering volgens onze administratie nog verpand is aan een financiering, nemen wij contact op met de pandhouder of zij akkoord gaat met het afkopen van uw verzekering.
 • Zodra wij het akkoord hebben ontvangen van de pandhouder, of als de verzekering niet verpand is, stoppen wij de automatische incasso.
 • Als het verzoek tot beëindiging wordt afgewezen door de pandhouder dan wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd.
 • De waarde wordt bepaald per de laatste dag van de maand waarin wij nog hebben geïncasseerd.
 • De verzekering wordt afgekocht in de tweede of derde week van die maand daarop.
 • De waarde wordt dan overgemaakt naar u, of indien van toepassing naar de financieringsmaatschappij.

Wat is de procedure bij het bereiken van de einddatum van mijn Hollands Welvaren Kapitaalverzekering?

Pas na het bereiken van de einddatum van uw verzekering kunnen wij de waarde uitkeren. Dit omdat de waarde afhankelijk is van de koers op de einddatum en van het feit of de verzekerde op het moment dat de verzekering de einddatum bereikt in leven is. Bij overlijden wordt namelijk 90% van de opgebouwde waarde uitgekeerd tegenover 100% bij in leven zijn.

 • Als de verzekering verpand is aan een financiering en de financiering loopt nog dan maken wij de uitkering over naar de financieringsmaatschappij.
 • Als de verzekering niet verpand is maken wij de waarde over naar de verzekeringnemer.
Zodra wij weten wie de begunstigde van de afkoopwaarde is, ontvangt u van ons een brief. In deze brief vermelden wij de uit te keren waarde en bij deze brief zit een formulier dat u ingevuld moet retourneren samen met de volgende gegevens:
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
- Een kopie van een recent bankafschrift (alleen als de waarde niet naar uw financiering overgemaakt wordt).
 
Na ontvangst van deze gegevens keren wij de waarde uit. De totale verwerkingstijd is afhankelijk van de reactietermijn van zowel de financieringsmaatschappij als de verzekerde. Wij streven er naar om de uitkering te laten plaatsvinden binnen de maand waarin de verzekering de einddatum heeft bereikt.

Claim

Hoe kom ik aan een Verklaring van Erfrecht?

Een Verklaring van Erfrecht kunt u opvragen bij de notaris. Houd rekening met kosten die de notaris hiervoor in rekening brengt.

Waarom vraagt Waard Verzekeringen informatie op bij mijn (huis)arts of specialist?

Het is soms noodzakelijk om informatie op te vragen bij een (huis)arts of specialist, om zo de situatie inzichtelijk te krijgen. Deze informatie is van belang om vast te stellen of u aan de uitkeringsvoorwaarden voldoet.

Waarom is een Verklaring van Erfrecht nodig?

Wij hebben als verzekeraar de zorgplicht om vast te stellen wie er recht heeft op een uitkering, nadat de verzekerde is overleden. Indien er direct aan een nabestaande wordt uitgekeerd, is (vaak) een Verklaring van Erfrecht nodig. Wanneer de uitkering rechtstreeks naar de bank gaat, voor aflossing van een hypotheek of krediet, is een Verklaring van Erfrecht niet nodig.

Hoe kan ik een claim melden?

Om een claim te melden kunt u het desbetreffende meldingsformulier volledig invullen en versturen (met de eventuele bijlagen) naar Waard Verzekeringen: Waard Verzekeringen Postbus 68 1687 ZH WOGNUM. Zoals in de polisvoorwaarden vermeld staat, is het noodzakelijk dat u het overlijden zo spoedig mogelijk meldt.

Hoe lang duurt de afhandeling van mijn claim?

De tijdsduur van het afhandelen van een claim kan verschillen. Soms moet er informatie opgevraagd worden bij externe instanties, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Zo kan de claim optimaal beoordeeld worden. Wij zijn dan afhankelijk van de snelheid waarmee deze instanties op ons verzoek reageren. De praktijk wijst uit dat de afhandeling van een claim, waarbij externe informatie noodzakelijk is, gemiddeld 3 maanden in beslag neemt. Indien de door u aangeleverde informatie voldoende blijkt te zijn, neemt de afhandeling van de claim ongeveer 4-6 weken in beslag. Zodra uw claim is beoordeeld ontvangt u een brief waarin staat of, hoeveel en wanneer wij gaan uitkeren. Uitgebreide informatie hierover kunt u hier vinden.

Hoe is de schadebehandeling bij Waard Verzekeringen geregeld?

Waard Verzekeringen beschikt over een eigen team van claimbehandelaars die inmiddels jarenlange ervaring hebben in het afhandelen van claims op het gebied van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het grootste deel van de claims wordt door onze claimbehandelaars zelf afgewikkeld. Voor de complexe schades werken we samen met Arbeidsdesk B.V. 
Arbeidsdesk beschikt over een groot aantal eigen medisch adviseurs, acceptanten en claimbehandelaars en is tevens sterk geautomatiseerd waardoor processen snel en goed verlopen.

Waarom keert Waard Verzekeringen de arbeidongeschikheidsbetalingen altijd alleen aan het eind van de maand uit?

Per 1 januari 2011 zijn alle verzekeraars verplicht loonbelasting in te houden op de maandelijkse uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. De belastingdienst ziet deze uitkering als inkomsten. Dit betekent dat u niet de verzekerde maandtermijn bruto uitgekeerd krijgt, maar een lager (netto) bedrag. Het bedrag aan loonbelasting wordt een keer per maand door ons berekend. Dit is vergelijkbaar met salaris, wat ook meestal aan het eind van de maand betaald wordt. Voor de verzekeringsuitkeringen op andere dekkingen van de polissen geldt deze belastingheffing niet. Deze kunnen op ieder moment van de maand uitgekeerd worden.

Online invulbare meldingsfomulieren

Ik zie bovenin een paarse balk en ik kan geen gegevens invoeren

Als u bovenin het formulier een paarse balk ziet, gebruikt u een versie die niet geschikt is om dit formulier digitaal in te vullen. U heeft hiervoor de meest recente versie nodig van Acrobat Reader

Mijn e-mailprogramma opent niet automatisch als ik op de verzendknop klik.

U moet dan het formulier opslaan op uw computer. U opent uw e-mailprogramma (bijv. hotmail of gmail) en maakt een nieuwe e-mail aan naar claim@waardverzekeringen.nl . Vervolgens voegt u het opgeslagen document toe als bijlage via de knop bestand bijvoegen.

Ik gebruik Google Chrome en ik heb problemen met het verzenden van het formulier

Als u Google Chrome gebruikt volgt u de volgende stappen:

 • U download het meldingsformulier via onze website. Vervolgens verschijnt de vraag hoe u het gedownloade formulier wilt openen. U kiest dan voor de optie: "altijd openen als PDF".
 • Daarna kunt u het formulier op uw eigen schijf opslaan als Pdf-bestand.
 • Daarna opent u het formulier met uw rechter muisknop (met Acrobat reader).
 • Hierna vult u het formulier in en slaat u het op
Vervolgens kunt u het formulier als bijlage bij een e-mail verzenden naar: claim@waardverzekeringen.nl. Lukt het nog steeds niet om het formulier goed ingevuld te verzenden? Dan kunt u het beste gebruik maken van de browser “Internet Explorer”. U kunt het formulier openen met Internet Explorer en verzenden via een e-mail. Let u hierbij wel op dat u de laatste versie van Acrobat reader gebruikt.

Ik gebruik Google Chrome, maar bij printen verdwijnen de vinkjes

U download het meldingsformulier via onze website. Vervolgens verschijnt de vraag hoe u het gedownloade formulier wilt openen. U kiest dan voor de optie: "altijd openen als PDF". Daarna kunt u het formulier invullen, printen, opslaan en/of versturen.

Ik wil het formulier invullen op een iPad, kan dat?

Ja, dat is mogelijk. Volgt u hiervoor de volgende stappen:

 • U gaat naar de App Store en u download de app "Adobe acrobat reader" (gratis versie)
 • Daarna gaat u naar de website en u download het formulier dat u in wilt vullen. Bovenin verschijnt dan de vraag: Openen met iBooks of Openen met..... U kiest voor deze laatste optie en opent het formulier met: Kopieer naar Adobe Acrobat.
 • U vult het formulier in en u mailt het naar ons door middel van het vierkantje met het pijltje dat omhoog wijst. Vervolgens kiest u voor bestand delen en daarna voor afgevlakte kopie delen.
 • Daarna kiest u voor mail en vult u het mailadres claim@waardverzekeringen.nl in. Dan klikt u op "stuur".

Ineens lukt het invullen van het formulier niet meer terwijl het vorige maand wel goed ging. Hoe kan dit?

Het komt regelmatig voor dat de browser die u gebruikt een update heeft gehad. Vaak zijn er na zo’n update problemen met bijvoorbeeld de het zetten van de vinkjes op het formulier. Het is belangrijk om te weten dat deze problemen komen door de manier waarop het formulier geopend wordt. U moet het formulier altijd openen met Acrobat reader.
Het verzenden gaat het beste als u het formulier eerst opslaat op uw eigen schijf. Daarna kunt u het formulier als bijlage mailen naar claim@waardverzekeringen.nl. Blijft u tegen problemen aanlopen? Onze ervaring is dat er bij het gebruik van de browser “Internet Explorer” de minste problemen optreden. Mogelijk werkt deze browser voor u ook beter. Let u hierbij wel op dat u de laatste versie van Acrobat reader gebruikt.

Spaarhypotheken

Waarom is mijn hypotheeklening overgedragen aan Waard Leven?

De curatoren van DSB Bank (Finqus) wikkelen het faillissement van DSB af. Verkoop van de leningportefeuille is hier een onderdeel van. Waard Leven is als koper geselecteerd voor uw contract omdat Waard Leven ook eigenaar is (was) van uw spaardepot. Zo komen uw lening en spaargelden in één hand. Dit houdt het voor u als klant overzichtelijk.
 

Wat kan er voor mij veranderen?

Voor u verandert er niets. Finqus blijft het beheer van uw hypotheek uitvoeren en uw contactpersoon bij vragen. U kunt uw rente en eventuele aflossingen blijven betalen op de bankrekeningnummers die nu gelden. De leningovereenkomsten en bijbehorende algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.
 

Ik heb naast de spaarhypotheeklening ook een tweede hypotheeklening en/of een consumptief krediet. Zijn die ook verkocht aan Waard Leven?

Alleen uw eerste hypotheek met de genoemde contractnummers in de brief zijn overgedragen aan Waard. Uw andere lopende kredieten bij DSB Bank zijn niet overgedragen en blijven bij DSB Bank. Het voordeel blijft dat de servicing voor alle contracten (dus zowel de overgedragen contracten als de contracten die bij DSB Bank blijven) wordt uitgevoerd door Finqus.
 

Mijn lening loopt nu dus niet meer bij een failliete onderneming. Kan ik weer nieuwe leningen afsluiten bij Waard Leven?

Uw contracten blijven ongewijzigd van kracht. Aan uw leningvorm verandert niets. Opname is daarin nog steeds niet mogelijk. Bovendien verstrekt Waard Leven geen nieuwe kredieten.
 

Finqus, DSB, Waard Leven? Ik snap er niets meer van!

Op 10 juni 2016 heeft u van DSB Bank een brief ontvangen met de mededeling dat DSB Bank per die datum handelt vanuit de naam Finqus. Deze nieuwe handelsnaam heeft niets gewijzigd aan het faillissement en aan uw contract bij DSB Bank.

DSB Bank heeft uw aflossingsvrije- en spaarhypotheekleningen overgedragen aan Waard Leven. Waard Leven is de partij die reeds uw spaardepot bezit [en waarbij uw eventuele overlijdensrisicoverzekering is afgesloten]. Finqus blijft echter voor Waard Leven de leningen beheren.
 

Ik heb geen aflossingsvrije- en spaarhypotheek, maar een annuïtaire hypotheek. Is die ook overgegaan?

Uw huidige annuïtaire hypotheeklening was van oorsprong een spaarhypotheek waarbij de productvorm is gewijzigd naar annuïtaire lening. Dit contract is ook overgedragen aan Waard Leven. Ook voor u verandert niets.
 

Privacy

Waarom moet ik gegevens op mijn legitimatiebewijs afschermen?

Uw pasfoto en burgerservicenummer zijn bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zeggen bijvoorbeeld iets over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur of gezondheid. Wij mogen geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken tenzij wij de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. Uw burgerservicenummer hebben wij alleen nodig voor het inhouden van de loonheffing op een uitkering, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of bij de uitkering van een HW Privé Pensioen.

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn legitimatiebewijs?

Op de kopie van uw legitimatiebewijs moet u de foto en het burgerservicenummer afschermen in verband met de privacywetgeving. U kunt hiervoor de app KopieID van de Overheid gebruiken. Kijk hier hoe u de app gebruikt. U kunt de foto en het burgerservicenummer ook met een stift weghalen. Denkt u er om dat uw burgerservicenummer ook in de regel onderaan uw legitimatiebewijs staat vermeld. Heeft u een claim ingediend voor een dekking bij arbeidsongeschiktheid of gevraagd om een HW Privé Pensioen naar uw eigen rekening uit te laten keren? Dan hebben wij wel uw burgerservicenummer nodig voor de Belastingdienst, u moet dan alleen de foto afschermen. Let u er op dat de overige gegevens goed leesbaar zijn op de kopie.