Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen overdracht Conservatrix

Wanneer krijg ik een reactie op mijn e-mail of brief?

Op dit moment reageren wij minder snel op uw vraag dan we zouden willen. Graag verwijzen wij u naar de pagina achterstanden, waar u kunt lezen wat op dit moment onze reactietermijn is.

Waarom is de verzekeringsportefeuille van Conservatrix overgenomen?

Deze overname volgt uit het faillissement van Conservatrix eind 2020. Na het faillissement hebben de curatoren van Conservatrix gekeken wat de beste oplossing was voor de klanten. Op 1 januari 2023 hebben de curatoren alle nog lopende polissen overgedragen aan Waard Leven.
Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u daarvoor terecht op de website van Conservatrix.

Wat betekent deze overname voor voormalig Conservatrix klanten?

Uw lopende polis van Conservatrix is overgenomen door de Nederlandse verzekeraar, Waard Leven. Waard Leven staat onder toezicht van DNB en de AFM. Waard Leven is onderdeel van de Engelse pensioen- en levensverzekeraar Chesnara plc dat een sterke solvabiliteitspositie heeft. Hiermee is Chesnara, dat een notering heeft aan de beurs van Londen, het kapitaalkrachtige moederbedrijf voor Waard Leven. Waard Leven is financieel gezond en kenmerkt zich door een zeer solide financieel beleid.
In december 2022 heeft u van de curatoren van Conservatrix een brief ontvangen. Hierin staat wat de overdracht naar Waard Leven concreet voor u als polishouder betekent en welke wijzigingen er voorafgaand aan de overdracht zijn doorgevoerd in uw polis.

Wordt de premiebetaling weer hervat?

In februari hebben wij alle polishouders (met uitzondering van de polishouders met een beleggingsgebonden verzekering), waarvan de polis nog premiebetalend is, een brief gestuurd met informatie hoe de reguliere premiebetaling weer kan worden hervat.

Deze premiebetaling is per 1 april hervat tenzij de polishouder heeft aangegeven dit niet te willen.

Over de mogelijkheid voor het inhalen van de premiebetaling over de achterliggende periode, van januari 2021 tot 1 april 2023 hebben deze polishouders in april 2023 een brief ontvangen met meer informatie. Deze premie kan nog in 2023 worden ingehaald.

Polishouders van ex Conservatrix met een beleggingsgebonden verzekering, waarvan de polis nog premiebetalend is, hebben in april 2023 een brief ontvangen over de mogelijkheid voor het hervatten van de premiebetaling in juli 2023.

Polishouders die hun premiebetaling niet willen hervatten worden momenteel uitgesloten van de premie-incasso in juli 2023.

In mei 2023 zijn deze polishouders ook per brief geïnformeerd over de mogelijkheid voor het inhalen van de premiebetaling. Dit betreft premiebetalingen over de achterliggende periode. Deze premie kan in 2023 worden ingehaald. Polishouders kunnen dit aangeven.

Wat betekent dit voor mijn hypotheek?

U hebt in januari 2023 een brief ontvangen van Waard waarin wij u als nieuwe klant van harte welkom heten. In deze brief staat wat de overdracht voor uw hypotheek betekent.

Wat betekent dit voor mijn pensioenverzekering?

U hebt in januari 2023 een brief ontvangen van Waard waarin wij u als nieuwe klant van harte welkom heten. In deze brief staat wat de overdracht voor uw pensioenverzekering betekent.

Ik wil een mutatie voor een polis doorgeven hoe moet ik dat doen?

U moet een mutatie schriftelijk aan ons doorgeven. Op onze website vindt u een formulier voor het doorgeven van een adreswijziging of rekeningnummerwijziging. Andere mutaties kunt u doorgeven via het contactformulier op de website. Als het mutatieverzoek getekend moet worden dan nemen wij hierover contact met u op.

Ontvang ik een nieuwe polis naar aanleiding van de overdracht?

Nee, u ontvangt geen nieuwe polis. De polis die al in uw bezit is blijft geldig. 

Op mijn polis heeft zich voor de overdracht van de verzekeringsportefeuille een verzekerd voorval (bijvoorbeeld expiratie) plaatsgevonden. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen daarover?

Als er zich op uw polis voor de overdracht een verzekerd voorval heeft plaatsgevonden dan is uw polis niet overgedragen aan Waard. Waard kan uw vragen over uw polis daarom niet beantwoorden. U kunt uw vragen over uw polis stellen aan de curatoren van Conservatrix. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix is niet meer per telefoon bereikbaar.

Ik heb mijn polis voor de overdracht van de verzekeringsportefeuille bij Conservatrix afgekocht. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen daarover?

Als u uw polis voor de overdracht bij Conservatrix heeft afgekocht dan is uw polis niet overgedragen aan Waard. Waard kan uw vragen over uw polis daarom niet beantwoorden. U kunt uw vragen over uw afgekochte polis stellen aan de curatoren van Conservatrix. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix is niet meer per telefoon bereikbaar.

Ik heb een vraag over de nabetaling van 10% door Conservatrix op een eerdere uitkering.

Over de nabetalingen heeft Waard geen informatie. U kunt uw vragen stellen aan de curatoren van Conservatrix. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl. Conservatrix is niet meer per telefoon bereikbaar.

Kan ik ervoor kiezen om mijn polis onder te brengen bij een andere aanbieder?

Dit is afhankelijk van wat voor een polis u heeft. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier op onze website. Wij informeren u dan over de mogelijkheden voor uw verzekering.

Hoe kan ik mijn verzekering afkopen?

U kunt ons een e-mail of brief sturen waarin u aangeeft uw verzekering af te willen kopen. Wij beoordelen of uw verzekering een afkoopwaarde bevat en als dat het geval is ontvangt u van ons een afkoopvoorstel. In dat voorstel staat vermeld wat de afkoopwaarde is die u ontvangt en wat wij van u nodig hebben om de afkoop definitief te maken. Als uw verzekering geen afkoopwaarde bevat laten wij u weten welke mogelijkheden u heeft met de verzekering.

Veelgestelde vragen premiehervatting

Wanneer wordt de termijnpremie over de maand december afgeschreven?

De reguliere premie over de maand december wordt in de vierde week van november afgeschreven.

Betaalt u niet maandelijks ?

Mogelijk wordt uw premie niet maandelijks geïncasseerd maar per een andere termijn. Dit verandert niet. Waard zal in dat geval de incasso van de termijnpremie per de eerstkomende premievervaldatum hervatten op de manier waarop u dat bij Conservatrix gewend was, per maand, kwartaal, per halfjaar of per jaar.

Heeft u al een afkoopvoorstel geaccepteerd?

Het kan zijn dat u al een afkoopvoorstel heeft geaccepteerd. In dat geval hebben wij de incasso geblokkeerd. Wordt er toch een premiebedrag bij u afgeschreven? Dan kunt u de incasso storneren. Dit heeft geen gevolgen voor de afkoop van uw beleggingsverzekering.

U wilt wel weer premie betalen maar uw premie wordt niet afgeschreven?

Een aantal van onze klanten maakt zelf hun reguliere premie over. Zij hebben inmiddels hierover binnenkort een brief. Wilt u dat Waard automatisch uw premie afschrijft? Stuur dan een incassomachtiging aan: info@waardverzekeringen.nl. Stuur altijd een kopie van een recent bankafschrift en een kopie identiteitsbewijs mee.

Veelgestelde vragen overdracht Robein

Wanneer ontvang ik mijn waardeopgave 2022 (Model 3)?

De Model 3 opgaven van alle voormalige Robein klanten worden aan het eind van het eerste kwartaal per post verzonden.

Waar kan ik mijn post naar toe sturen?

Het postadres verandert door deze overname. Het nieuwe postadres wordt: Waard Verzekeringen B.V., Postbus 68, 1687 ZH Wognum.

Waard communiceert bij voorkeur per e-mail. U kunt uw post als pdf-bestand sturen naar: info@waardverzekeringen.nl. Op dit moment wordt uw reeds verstuurde post doorgestuurd naar ons nieuwe postadres.

Heeft de overdracht gevolgen voor mijn polissen en/of hypotheek en de voorwaarden hiervan bij Robein?

Nee, de overdracht heeft geen gevolgen. De polissen en/of hypotheek die u bij Robein heeft, blijven doorlopen onder dezelfde voorwaarden.

Kan ik van Waard dezelfde service verwachten als van Robein?

Uiteraard biedt Waard dezelfde service aan. Daarnaast zijn de medewerkers waarmee u vertrouwd bent in dienst gekomen bij Waard Verzekeringen.

Ik wil graag mijn communicatie per post houden. Is dit nog mogelijk?

Natuurlijk blijft het mogelijk om te communiceren per post. Omdat Waard Verzekeringen graag denkt aan het milieu en aan de kosten is onze voorkeur wel om per e-mail met u te communiceren.

Wordt er toezicht gehouden op Waard Leven?

Waard Leven N.V.  valt als Nederlandse levensverzekeraar onder Nederlandse wet- en regelgeving en dus onder toezicht van DNB en AFM.

Waard Leven is onderdeel van de Engelse pensioen- en levensverzekeraar Chesnara plc dat een sterke solvabiliteitspositie heeft. Hiermee is Chesnara, dat een notering heeft aan de beurs van Londen, het kapitaalkrachtige moederbedrijf voor Waard Leven. Waard Leven is financieel gezond en kenmerkt zich door een zeer solide financieel beleid.

Ik wil een mutatie voor een polis doorgeven hoe moet ik dat doen?

U moet een mutatie schriftelijk aan ons doorgeven. Op onze website vindt u een formulier voor het doorgeven van een adreswijziging of rekeningnummerwijziging. Andere mutaties kunt u doorgeven via het contactformulier op de website. Als het mutatieverzoek getekend moet worden dan nemen wij hierover contact met u op.

Kan ik ervoor kiezen om mijn polis onder te brengen bij een andere aanbieder?

Met uitzondering van de polissen op basis van vaste rente hebben de polissen een flexibele einddatum. U kunt deze altijd onderbrengen bij een andere aanbieder.

Blijft de naam Robein (al dan niet als merk) bestaan?

Nee, de naam Robein zal worden vervangen voor Waard Leven N.V.

Ontvang ik een nieuwe polis naar aanleiding van de overdracht?

Nee, u ontvangt geen nieuwe polis. De polis die al in uw bezit is blijft geldig. 

Blijft Mijn Robein bestaan?

MijnRobein blijft bestaan. Via de button “Inloggen” op de homepage van Waard Verzekeringen, www.waardverzekeringen.nl, komt u op een pagina waar u kunt inloggen op MijnRobein. U kunt voorlopig ook nog inloggen via de website van Robein, www.robein.nl/inloggen.

Hoe kan ik mijn effectenportefeuille inzien na de overgang?

Via de button Inloggen op de homepage van Waard Verzekeringen, www.waardverzekeringen.nl, komt u op een pagina waar u kunt inloggen op BeursOnline. U kunt voorlopig ook nog inloggen via de website van Robein, www.robein.nl/inloggen.

Veelgestelde vragen Premiebetaling

Wat moet ik doen bij een betalingsachterstand?

U moet de premie voor de verzekering zo spoedig mogelijk alsnog naar ons overmaken. U ontvangt van ons een betalingsherinnering met daarop de gegevens om de betaling alsnog te voldoen. Het is van belang om uw betalingsachterstand zo klein mogelijk te houden. Anders loopt u het risico dat de dekking van uw verzekering wordt opgeschort, dat betekent dat er tijdelijk geen dekking is op de verzekering. Bij een achterstand in de premiebetaling van meer dan drie maanden wordt de verzekering door ons beëindigd. Als u de premie niet kunt betalen dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Kan ik de verzekeringspremie ook zelf rechtstreeks betalen?

Ja, maar omwille van efficiency incasseren wij graag automatisch.

Veelgestelde vragen Kapitaalverzekering

Wat houdt een waardeoverdracht in en wat heeft de verzekeraar hier voor nodig?

Bij een waardeoverdracht verplaatst u het tegoed van een lijfrenteverzekering of kapitaalverzekering van de ene financiële instelling (bank of verzekeraar) naar de andere. Voor een soepele overdracht zijn alle afspraken omtrent waardeoverdracht vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Meer informatie vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)
Om de overdracht van kapitaal tussen financiële instellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Om te voorkomen dat u belasting moet afdragen over uw opgebouwde kapitaal, hebben financiële instellingen gegevens van u nodig. Waard Leven is aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). 

Wat hebben wij van u nodig voor een waardeoverdracht?
Hieronder leest u wat wij van u nodig hebben voor het uitvoeren van de waardeoverdracht.

 • Een getekend verzoek voor de waardeoverdracht. Hierin moet u naast uw gegevens ook de gegevens van de overnemende partij en het nieuwe polisnummer/IBAN vermelden.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Als de financiële instelling waarnaar u de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK, dan ook een vrijwaringsverklaring. De overnemende financiële instelling maakt deze vrijwaring voor u.

Is uw verzekering verpand?
Als de verzekering verpand is aan uw financiering dan heeft u toestemming van de pandhouder nodig voor de waardeoverdracht. Wij nemen contact op met de pandhouder om deze toestemming op te vragen.

Wanneer dragen wij de waarde over?
Hebben wij alle benodigde documenten ontvangen, dan maken wij het bedrag over binnen 14 dagen. Hebben wij meer dan 14 dagen nodig? Dan keren wij over alle dagen, vanaf het moment dat ons dossier compleet is, een rentevergoeding uit. Deze rentevergoeding maken wij automatisch over naar de partij waarnaar wij ook de waarde van uw verzekering overmaken.

Wat is de procedure bij het bereiken van de einddatum van mijn kapitaalverzekering?

Pas na het bereiken van de einddatum van uw verzekering kunnen wij de waarde uitkeren. Dit omdat de waarde afhankelijk is van de koers op de einddatum en van het feit of de verzekerde op het moment dat de verzekering de einddatum bereikt in leven is. Bij overlijden wordt namelijk 90% van de opgebouwde waarde uitgekeerd tegenover 100% bij in leven zijn.

Als de verzekering verpand is aan een financiering en de financiering loopt nog dan maken wij de uitkering over naar de financieringsmaatschappij.
Als de verzekering niet verpand is maken wij de waarde over naar de verzekeringnemer.
Zodra wij weten wie de begunstigde van de waarde is, ontvangt u van ons een brief. In deze brief vermelden wij de uit te keren waarde en bij deze brief zit een formulier dat u ingevuld moet retourneren samen met de volgende gegevens:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
- Een kopie van een recent bankafschrift (alleen als de waarde niet naar uw financiering overgemaakt wordt).

Na ontvangst van deze gegevens keren wij de waarde uit. De totale verwerkingstijd is afhankelijk van de reactietermijn van zowel de financieringsmaatschappij als de verzekerde. Wij streven er naar om de uitkering te laten plaatsvinden binnen de maand waarin de verzekering de einddatum heeft bereikt.

Wat is de koers van Hollands Welvaren?

De koers van Hollands Welvaren vindt u bij koersinformatie.

Veelgestelde vragen claimafhandeling

Hoe dient u een claim in?

Voor het indienen van uw claim hebben wij een stappenplan.

Waarom keert Waard Verzekeringen de arbeidongeschikheidsbetalingen altijd alleen aan het eind van de maand uit?

Per 1 januari 2011 zijn alle verzekeraars verplicht loonbelasting in te houden op de maandelijkse uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. De belastingdienst ziet deze uitkering als inkomsten. Dit betekent dat u niet de verzekerde maandtermijn bruto uitgekeerd krijgt, maar een lager (netto) bedrag. Het bedrag aan loonbelasting wordt een keer per maand door ons berekend. Dit is vergelijkbaar met salaris, wat ook meestal aan het eind van de maand betaald wordt. Voor de verzekeringsuitkeringen op andere dekkingen van de polissen geldt deze belastingheffing niet. Deze kunnen op ieder moment van de maand uitgekeerd worden.

Waarom moet ik belasting betalen over de restitutie van mijn verzekering bij arbeidsongeschiktheid?

Omdat u over elke uitkering die u uit de verzekering ontvangt, zowel een schade-uitkering als een premieteruggave, belasting moet betalen. De reden hiervan is dat de betaalde koopsom voor de dekking bij arbeidsongeschiktheid in het jaar van afsluiten aftrekbaar was van de Inkomstenbelasting. Wij moeten van elke premieteruggave van een dekking bij arbeidsongeschiktheid opgave doen aan de Belastingdienst. Alle klanten waarbij dat van toepassing is hebben van ons een fiscale opgave ontvangen.

Hoe verloopt de afhandeling van uw claim?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar onze uitkeringsprocedure.

Bent u arbeidsongeschikt en heeft u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd?

U kunt dan het beste contact opnemen met de afdeling claims via telefoonnummer 088-3741040 of via e-mail claim@waardverzekeringen.nl. U krijgt dan een speciaal meldingsformulier van ons toegestuurd.

Wanneer schakelen wij de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens in?

Als wij vermoeden dat de overleden verzekerde de gezondheidsvragen bij het afsluiten van de verzekering niet juist of niet volledig heeft beantwoord, kunnen wij hulp vragen aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. De verzekeraar heeft dan namelijk geen juiste inschatting van het risico en de te betalen premie kunnen maken.
De Toetsingscommissie kan medische informatie bij de behandelend arts of specialist opvragen. De Toetsingscommissie krijgt deze informatie en informeert de medische dienst van Waard Verzekeringen over de uitkomst.
Meer informatie over de Toetsingscommissie leest u hier:
Hoe werkt dat met de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens? 

Veelgestelde vragen Mijn Waard

Het aanmaken van een account lukt niet. Wat kan hier de reden van zijn?

- E-mailadres nog niet bekend bij ons? Als wij nog niet in het bezit zijn van uw e-mailadres dan kunt u geen account aanmaken. U ontvangt namelijk van ons een activeringscode per e-mail. Als wij nog niet in het bezit zijn van uw e-mailadres dan vragen wij dit op in de door u ontvangen brief.

- Juiste geboortedatum ingevuld? U moet de gegevens van de verzekeringnemer invullen. De verzekeringnemer is degene aan wie de brief voor het aanmaken van een account is gericht.

- U heeft al een account? Het kan zijn dat u in het verleden al een account heeft aangemaakt. Neem contact met ons op om dit na te gaan.

- Gebruikersnaam is al bekend? Het is mogelijk dat u een gebruiksnaam wilt gebruiken die iemand anders al in gebruik heeft. Kies in dit geval een andere gebruikersnaam.

Ik gebruik Mijn Waard met een iPad.

Dat kan, u kunt uw iPad hiervoor gebruiken. We adviseren daarvoor wel om via de App Store de Chrome Webbrowser te installeren. En via deze app Mijn Waard te bezoeken. U doet dit door onze homepage www.waardverzekeringen.nl te openen via deze app en daarna op de button Mijn Waard te klikken.

Hoe kan ik een document uploaden in Mijn Waard?

Vanaf nu kunt u ook documenten bij ons aanleveren via de vertrouwde omgeving van "Mijn Waard". In "Mijn Waard" heeft u de mogelijkheid om documenten te uploaden. Na het uploaden komt het document meteen in uw eigen dossier te staan. Om te kunnen uploaden moet het document dat u wil uploaden wel opgeslagen zijn op uw eigen computer.

Om een document te uploaden volgt u de volgende stappen:

 • Inloggen in "Mijn Waard"
 • U gaat naar "Mijn gegevens"
 • Vervolgens kiest u: "actie"
 • Daarna gaat u naar: documenten uploaden en kiest u het document dat u wilt uploaden. U selecteert hierbij dus een document dat op uw eigen computer staat opgeslagen.
 • Nadat u het document heeft geselecteerd kiest uit de lijst met documentsoorten de juiste naam voor uw document.  
 • Vervolgens vult u het veld beschrijving in. Dit is een verplicht veld. U kunt hier het beste kiezen voor een omschrijving die overeenkomt met het document dat u upload. Gaat het om een bankafschrift? Dan vult u de omschrijving "bankafschrift" in.
 • Na deze stappen staat het document met de gekozen naam bij ons in de werkvoorraad.

Heeft u een document dat uit meerdere pagina’s bestaat? Zorgt u er dan voor dat het als 1 document geüpload wordt en dat u niet alle pagina’s los van elkaar upload. Heeft u niet de mogelijkheid om het document als 1 geheel te uploaden? Dan kunt u het document beter via de mail of per post naar ons toesturen.

Veelgestelde vragen online invulbare meldingsformulieren

Ik zie bovenin een paarse balk en ik kan geen gegevens invoeren

Als u bovenin het formulier een paarse balk ziet, gebruikt u een versie die niet geschikt is om dit formulier digitaal in te vullen. U heeft hiervoor de meest recente versie nodig van Acrobat Reader

Mijn e-mailprogramma opent niet automatisch als ik op de verzendknop klik.

U moet dan het formulier opslaan op uw computer. U opent uw e-mailprogramma (bijv. hotmail of gmail) en maakt een nieuwe e-mail aan naar claim@waardverzekeringen.nl . Vervolgens voegt u het opgeslagen document toe als bijlage via de knop bestand bijvoegen.

Ik gebruik Google Chrome en ik heb problemen met het verzenden van het formulier

Als u Google Chrome gebruikt volgt u de volgende stappen:

 • U download het meldingsformulier via onze website. Vervolgens verschijnt de vraag hoe u het gedownloade formulier wilt openen. U kiest dan voor de optie: "altijd openen als PDF".
 • Daarna kunt u het formulier op uw eigen schijf opslaan als Pdf-bestand.
 • Daarna opent u het formulier met uw rechter muisknop (met Acrobat reader).
 • Hierna vult u het formulier in en slaat u het op

Vervolgens kunt u het formulier als bijlage bij een e-mail verzenden naar: claim@waardverzekeringen.nl. Lukt het nog steeds niet om het formulier goed ingevuld te verzenden? Dan kunt u het beste gebruik maken van de browser “Internet Explorer”. U kunt het formulier openen met Internet Explorer en verzenden via een e-mail. Let u hierbij wel op dat u de laatste versie van Acrobat reader gebruikt.

Ik wil het formulier invullen op een iPad, kan dat?

Ja, dat is mogelijk. Volgt u hiervoor de volgende stappen:

 • U gaat naar de App Store en u download de app "Adobe acrobat reader" (gratis versie)
 • Daarna gaat u naar de website en u download het formulier dat u in wilt vullen. Bovenin verschijnt dan de vraag: Openen met iBooks of Openen met..... U kiest voor deze laatste optie en opent het formulier met: Kopieer naar Adobe Acrobat.
 • U vult het formulier in en u mailt het naar ons door middel van het vierkantje met het pijltje dat omhoog wijst. Vervolgens kiest u voor bestand delen en daarna voor afgevlakte kopie delen.
 • Daarna kiest u voor mail en vult u het mailadres claim@waardverzekeringen.nl in. Dan klikt u op "stuur".

Veelgestelde vragen privacy

Waarom moet ik gegevens op mijn legitimatiebewijs afschermen?

Uw pasfoto en burgerservicenummer zijn gegevens die wij niet in onze administratie mogen verwerken. Wij vragen u daarom om deze gegevens zelf af te schermen op uw legitimatiebewijs. Uw burgerservicenummer hebben wij alleen nodig voor het inhouden van de loonheffing op een uitkering, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of bij de uitkering van een HW Privé Pensioen. Als uw burgerservicenummer zichtbaar moet zijn op de kopie van uw legitimatiebewijs dan geven wij dit bij u aan.

Veelgestelde vragen ORV

Kan de overlijdensrisicoverzekering verpand worden aan een andere hypotheek?

Ja, het stoppen met aanbieden van nieuwe levensverzekeringen heeft hiervoor geen gevolgen. Mutaties op bestaande polissen, zoals wijzigingen van adres, begunstiging of verpanding, blijven mogelijk.

Ik ben gaan roken. Moet ik dit doorgeven?

Dit is verstandig om te doen. Een roker betaalt een hogere premie. Blijkt bij een claim dat u rookte maar waren wij daar niet van op de hoogte dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Wanneer kan ik een niet-rokersverklaring invullen?

Bent u gestopt met roken? Dan komt u misschien in aanmerking voor het niet-rokerstarief. Een niet-roker krijgt een lagere premie. Het is belangrijk dat u niet rookt* en geen andere nicotinehoudende middelen** gebruikt. En de afgelopen 24 maanden niet heeft gerookt of andere nicotinehoudende middelen heeft gebruikt. Wij ontvangen dan graag van u een niet-rokersverklaring.

* Bijvoorbeeld sigaretten, shag, pijp of sigaar

** Bijvoorbeeld nicotine houdende pleisters, tabletten, kauwgum of elektronische sigaretten

Veelgestelde vragen InDelta fondsen

Waarom staan er nieuwe fondsen in mijn portefeuille?

 • Saxo Bank heeft voor vermogensbeheer-polishouders alle InDeltafondsen omgezet naar de nieuwe fondsen. InDeltafondsen worden niet meer aangeboden. Vandaar de omzetting naar nieuwe fondsen.
 • Saxo bank heeft voor effecten-polishouders alle InDeltafondsen verkocht. Met de verkoopwaarde kunnen effecten-polishouders weer handelen in effecten en orders inleggen

Hoe is omgegaan met de dividenduitkering?

 • Voor effecten-polishouders, die vóór de omzetting niet zelf de InDeltafondsen hebben verkocht, geldt dat het dividend automatisch is verwerkt. De omzetting is inmiddels volledig door Saxo Bank geëffectueerd.

Hoe kan ik, als effecten-polishouder een order in een van de nieuwe fondsen inleggen?

Voor de wijze waarop u een order kunt inleggen verwijzen wij u naar het voor u beschikbaar gestelde handboek op onze website.

Wanneer worden de aankoopkosten van de vervangende fondsen vergoed?

 • Saxo Bank heeft haar werkzaamheden met betrekking tot omzetting en verkoop van InDeltafondsen recent afgerond. Waard maakt momenteel een overzicht van alle aankooporders in de nieuwe fondsen. Daarna zal zij de aankoopkosten terugstorten in de betreffende effectenrekeningen. Dit gebeurt voor alle betreffende polishouders in één keer. Over de datum waarop dit zal plaatsvinden informeren wij u via deze website.

Bij wie kan ik met mijn vragen terecht?